Aktualności

Szkoła Podstawowa im. Matki Jadwigi Borzęckiej

Oferta Szkoły Podstawowej to przedmioty realizowane wg rozporządzenia MEN dla szkół podstawowych, a oprócz tego:

 • Zwiększony wymiar godzin j. angielskiego – 4 ( rozporządzenie MEN przewiduje 3).
 • Drugi j. obcy od klasy IV (rozporządzenie MEN przewiduje od kl. VII); oferujemy do wyboru  j. hiszpański lub j. niemiecki.
 • Zajęcia wychowania fizycznego na profesjonalnej hali sportowej, gdzie będą organizowane także turnieje sportowe.
 • Zajęcia korekcyjne i logopedyczne.
 • Zajęcia w przyszkolnym ogrodzie dendrologicznym.
 • Wycieczki edukacyjne –  w Poznaniu, Wielkopolsce i Polsce, a kl. VII/VIII mogą wziąć udział także w wymianie młodzieży polsko-niemieckiej ze szkołą w Fuldzie lub w wycieczce do Madrytu.
 • Zajęcia dodatkowe obowiązkowe:
  • w klasie VII : retoryka oraz j. łaciński i kultura antyczna po 1 godz./tyg.
  • W klasie VIII : filozofia 1 godz./tyg.
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne – konsultacje
  • W ramach corocznego projektu edukacyjnego Akademia Kultury i Sztuki planujemy bezpłatne warsztaty : dziennikarskie, malarskie, taneczne, fotograficzne, historii sportu w Wielkopolsce, chóralne, teatralne.
 • Inne zajęcia w ramach świetlicy – świetlica dodatkowo płatna: 50 zł./mies.
 • Zajęcia muzyczno-teatralne.
 • Ogródek warzywno – kwiatowy założony i pielęgnowany przez uczniów.
 • Wspólnota Odrodzenie – sekcja modlitewna, artystyczna i sportowa.
 • Wolontariat – tzw. Motyli Wolontariat.
 • Drużyna zuchowa.
 • Plac zabaw.

Świetlica czynna w godzinach od 7.00 do 7.50 i po południu do godz. 17.00

 • Mała szkoła i klasy 15-20. osobowe, aby mieć jak najlepszy kontakt z uczniem. Przyjmujemy dwie klasy – po 15-20 dzieci.
 • Strój szkolny – na zdjęciu + opłaty

 • Okazujemy sobie wzajemnie szacunek poprzez schludny wygląd. W naszej szkole podstawowej dziewczęta mają włosy związane, chłopcy krótkie. Nie malujemy się i nie nosimy wyszukanych ozdób.
 • Obiady – catering, dodatkowo płatne.
 • Brak dzwonków – uczymy się punktualności.
 • Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych – mają ze sobą rozmawiać, uczyć się budowania relacji.

W przygotowaniu wizualizacja sali klasy I, którą zamieścimy na naszej stronie internetowej.

                                                                                                                             

 • WYMAGANIA: co najmniej dobra ocena zachowania i średnia ocen co najmniej 4,0. Ważna jest deklaracja chęci podjęcia nauki w szkole katolickiej, wyrażona przez Rodziców i Kandydatów.
 • Opłaty:
  • Czesne – 450 zł.,
  • Świetlica - 50 zł.,
  • wpisowe - 500 zł,
  • absolwenci naszej SP mają pierwszeństwo w przyjęciu do LO i przyjmowani będą bez wpisowego.
  • Będziemy się starać o sponsorów na stypendia dla uczniów.
 • W sekretariacie szkoły można pobrać kartę zgłoszenia i kwestionariusz osobowy, które wypełniamy i umawiamy się na rozmowę.
 • Od dnia 1 kwietnia przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z dyrektorem.
 • Listę przyjętych uczniów zamykamy po wyczerpaniu miejsc, a następnie ogłosimy termin podpisania umowy.
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego planujemy spotkanie integracyjne przyjętych uczniów.

Zapraszamy!

 


 


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 


 

 


 


 


 

 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013