Wróć na stronę główną
Wróć na stronę główną O projekcieGaleria zdjęćCele projektuProgramFinał projektu - programStrona szkoły
Konkurs


Akademia Kultury i Sztuki to projekt edukacyjny skierowany do uczniów Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej oraz uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych z miasta Poznania oraz innych miejscowości z terenu Województwa Wielkopolskiego, które odpowiedziały na zaproszenie do udziału w warsztatach, wystawach, pokazach i konkursach towarzyszących Finałowi Akademii Kultury i Sztuki. Przedmiotem projektu jest organizacja następujących form zajęć edukacyjno-kulturalnych:

  • Warsztaty teatralne,
  • Warsztaty dziennikarskie,
  • Warsztaty fotograficzne,
  • Warsztaty muzyki chóralnej,
  • Warsztaty malarstwa i sztuk użytkowych,
  • Warsztaty Savoir vivre z etykietą w biznesie,
  • Warsztaty muzyki chóralnej,
  • Zespół wokalno-instrumentalny,
  • Grupa wokalna
  • Konkursy.

Zajęcia te organizowane są na terenie szkoły od września do grudnia każdego roku i sprzyją wychowaniu integralnemu młodego człowieka, w szczególności rozwojowi jego sfery estetyczno - kulturowej.

Projekt edukacyjny Akademia Kultury i Sztuki został stworzony w oparciu o dotychczasowe doświadczenia pracy z młodzieżą w środowisku szkolnym. Od lat podobne działania wspierają proces dydaktyczny uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Matki Jadwigi Borzęckiej
i osiągamy satysfakcjonujące rezultaty zarówno jeśli chodzi o rozwój dojrzałości w sferze emocjonalno - duchowej uczniów jak i w sferze intelektualnej, o czym mówią wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i określenie naszej szkoły "szkołą sukcesu" w publikacjach badań OKE nad wynikami. Proponując nasz projekt do realizacji jako zadanie publiczne chcemy dzielić się zdobytym warsztatem z dziećmi i młodzieżą miasta Poznania i okolic, a także dzielić się doświadczeniami w środowisku lokalnym.