Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej

Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

ul. Głogowska 147, 60-206 Poznań;         e-mail: sekretariat@gloszp.pl

WYNIKI EGZAMINÓW 2010

 

Prezentujemy wyniki egzaminów gimnazjalnych uzyskane przez uczniów szkoły  w 2010 r. Wyniki zawierają średnią wartość punktową z odpowiedniej części egzaminu w  odniesieniu do średnich wyników punktowych w  mieście Poznań, województwie wielkopolskim, okręgu podlegającym OKE w Poznaniu  a także w całym kraju.

 

Zaprezentowano również pozycję szkoły w tzw. skali staninowej – w zależności od uzyskanych średnich wyników. Więcej o skali staninowej …

Opracował:
mgr Damian Krawczyk

KONTAKT:

ul. Głogowska 147, 60-206 Poznań

tel. 618665259; e-mail: sekretariat@gloszp.pl