Czym jest projekt edukacyjny?

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  • wybranie tematu projektu
  • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
  • wykonanie zaplanowanych działań
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu
  • ocena rezultatów projektu.

Copyright © Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu © Webmaster