pieśń ku czci Patronki szkoły
modlitwa za przyczyną Matki Jadwigi
Numer Specjalny szkolnej gazetki Kajecik

POWRÓT

Matka Jadwiga Borzęcka
- rys biograficzny

Jadwiga Borzęcka urodziła się 1 lutego 1863 roku w Obrębszczyźnie, niedaleko Grodna, jako czwarte dziecko Celiny Chludzińskiej i Józefa Borzęckiego. Przyszła na świat w chwili wybuchu powstania styczniowego. Jako trzyletnie dziecko, Jadwiga, na rękach swej matki, przebywała, w więzieniu rosyjskim w Grodnie, do którego skazano Celinę Borzęcką za pomoc świadczoną powstańcom.

Jadwiga otoczona była czułym sercem i troskliwą opieką obojga rodziców. Miała przed sobą przykład serdecznego i zgodnego pożycia rodziców oraz opieki i życzliwości okazywanej ubogiemu ludowi wiejskiemu, co rozwijało w niej cnoty społeczne i uczyło miłości bliźniego.-1-