Projekt interdyscyplinarny  „Talenty matematyczno – przyrodnicze”

Departamentu nauk ścisłych i przyrodniczych

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu

 

1.   Ogólne założenia projektu

 

§  IMG_15861Projekt „Talenty matematyczno – przyrodnicze” opracowany został przez nauczycieli przedmiotów matematycznych
i przyrodniczych.

§  Projekt jest skierowany do uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz klasy pierwszej i drugiej liceum.

§  Projekt jest integralną częścią programu Roku Talentów realizowanego w szkole w roku szkolnym 2011/2012. 

 

 

1.   Uzasadnienie projektu

 

Talenty to wrodzone predyspozycje do czegoś, wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie. Najczęściej talenty kojarzymy z dziedzinami artystycznymi; mówimy o talentach muzycznych, plastycznych, literackich… Ale talenty są przecież różnorodne. Bez ludzi obdarzonych talentami w dziedzinach nauk ścisłych – matematyki, przyrody – nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej, a nasze życie byłoby o wiele trudniejsze. Co więcej – talenty i dokonania artystyczne są często zjawiskami sezonowymi, szybko przemijającymi; natomiast dokonania mające swoje źródło w prawdziwych talentach naukowych są nieprzemijające, tworzą epoki.

 

Wiedza matematyczno – przyrodnicza nie tylko pozwala poznać świat i prawa nim rządzące, ale jest niezbędna aby dostrzec całe piękno i harmonię świata. Richard Feynmann, jeden z największych fizyków XX wieku mówił: „Ci, którzy nie rozumieją matematyki, nie uświadamiają sobie piękna wszechświata. Nie potrafią zrozumieć istoty kosmicznej harmonii wyrażanej przez matematyczny formalizm teorii przyrodniczych.”

 

Dlatego w Roku Talentów jednym z realizowanych zadań niech będzie odkrycie w sobie, poznanie i rozwijanie swoich zdolności w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych.

 

 

2.   Cele projektu

 

§  zwrócenie uwagi na różnorodność talentów, którymi zostaliśmy obdarzeni

§  poszerzenie wiedzy na temat procesów i zjawisk przyrodniczych zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie

§  kształtowanie postawy poszanowania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

§  uwrażliwienie na piękno i majestat przyrody

§  ukazywanie piękna i harmonii matematyki

§  popularyzacja dokonań ludzi nauki i ukazywanie potęgi ludzkiej myśli, a jednocześnie budzenie szacunku dla przyrody, jako doskonałego dzieła Boga

§  zainteresowanie matematyką i naukami przyrodniczymi

§  przygotowanie modeli i makiet, które będą mogły być wykorzystane jako pomoce dydaktyczne podczas lekcji

§  rozwijanie umiejętności współpracy z innymi i współdziałania w zespole.

 

 

3.   Czas wykonania projektu i termin zaprezentowania wyników projektu

 

§  Czas realizacji projektu: od października 2011r. do 27 lutego 2012r.

§  Prezentacja wyników projektu: w formie wystawy w galerii strychowej od 2 do 20 marca 2012r. (w tym: 3 marca – podczas „Drzwi otwartych szkoły” i 19 marca – podczas Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych).

 

 

4.   Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu

 

W ramach projektu „Talenty matematyczno – przyrodnicze” chętni uczniowie gimnazjum i liceum indywidualnie lub w zespołach kilkuosobowych przygotowują modele zjawisk i obiektów przyrodniczych i matematycznych. Modele mają ukazywać piękno tych dziedzin. Prace uczniów mogą być realizowane samodzielnie w domu lub podczas kółek przedmiotowych i zajęć pozalekcyjnych. Termin realizacji zadania – do 27 lutego 2012r. Po tym terminie komisja złożona z nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych dokona oceny przygotowanych projektów. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w Dniu Patrona Szkoły. Efekty działań uczniów zostaną zaprezentowane w formie wystawy w galerii strychowej.

 

 

POWRÓT | GALERIA PROJEKTU