FINAŁ PROJEKTU "TAJEMNICE WODY" - 22 MARCA 2010


POWRÓT | GALERIA

(11/30): makieta - rafa koralowa

Projekt interdyscyplinarny "Tajemnice Wody" został zakończony wystawą plakatów i makiet wykonanych przez uczniów wszystkich klas gimnazjalnych i licealnych w ramach lekcji z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. W ramach obchodów Światowego Dnia Wody każda klasa zwiedziła wystawę w pracowni na strychu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Dzień 22 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych z inicjatywy uczestników Konferencji na temat Środowiska i Rozwoju. Podczas tejże konferencji, która odbyła się 22 grudnia 1992 r. w Rio de Janeiro w Brazylii, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wydało rezolucję, w której ustanowiono obchody Światowego Dnia Wody na dzień 22 marca. Pierwsze obchody odbyły się w roku 1993.

Co roku koncentrują się one na jednym wybranym zagadnieniu związanym z wodą. Dlatego corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi: "Czysta woda dla zdrowego świata". Ponieważ obok niedostatecznych zasobów wody pitnej na świecie, jej jakość jest drugim w hierarchii ważności problemem naszej Planety.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu uświadomić społeczności świata, że jakość wody ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie ludzkości, a także na równowagę ekosystemów. Ochrona jakości wody jest zbiorową odpowiedzialnością za wspólne korzyści. W dalszym ciągu prawie 900 milionów ludzi jest pozbawionych dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Woda to dobro nas wszystkich. Żaden kraj czy człowiek nie ma większego prawa do jej użytkowania niż inny i nie może jej sobie zawłaszczyć. Jednak w wyniku zaistniałej sytuacji politycznej czy położenia geograficznego niektórzy mieszkańcy Ziemi pozbawieni są stałego dostępu do tego cennego surowca. Nikt nie może być obojętny wobec tych problemów. Obchody Światowego Dnia Wody są dobrą okazją do tego, aby uzmysłowić sobie, że cenna jest każda kropla wody i że każdy z nas może i powinien gospodarować wodą odpowiedzialnie.

Mgr Alina Piwowarczyk