Kadra (3)

NAUCZYCIEL PLASTYKI,
i zajęć artystycznych

mgr NORBERT BROMMER

   
   
 
NAUCZYCIEL TECHNIKI
mgr Elżbieta Dorna
   
   
NAUCZYCIEL MUZYKI
mgr Marta Nowak
   
   
 
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr Anna Kokot
   
   
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
dr Artur Salamon
   
   
 
NAUCZYCIEL EDUKACJI
DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Tomasz Śnieguła
   
   

 

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Wozinska
 

   
   
 
PEDAGOG
mgr Monika Dolot-Maciejewska