Kadra (3)

NAUCZYCIEL PLASTYKI,
i zajęć artystycznych

mgr NORBERT BROMMER

   
   
 
NAUCZYCIEL TECHNIKI
mgr Elżbieta Dorna
   
   
NAUCZYCIEL MUZYKI
mgr Marta Nowak
   
   
 
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr Joanna Pawłowska
   
   
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
dr Artur Salamon
   
   
 
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
i EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Tomasz Śnieguła
   
   
PIELĘGNIARKA
mgr Maria Nowak
   
   
 
PEDAGOG,TERAPEUTA
mgr Agnieszka Wojtkowiak-Urbaniak