WYNIKI EGZAMINÓW
GIMNAZJALNYCH 2012

 

 

 

Egzamin

Średni wynik procentowy

Inne gimnazja

Szkoła

 Miasta  w Wielkopolsce

powyżej 100 tys. mieszkańców

Woj. WLKP

Miasta  w Polsce

powyżej 100 tys. mieszkańców

Kraj

Część humanistyczna – JĘZYK POLSKI

82,52

68,13

62,97

68

65

pobierz…

Część humanistyczna – HISTORIA I WOS

81,61

65,42

59,89

64

61

pobierz…

 

 

 

Egzamin

Średni wynik procentowy

Inne gimnazja

Szkoła

Woj. WLKP

Miasta  w Polsce

powyżej 100 tys. mieszkańców

Kraj

Część matematyczno – przyrodnicza – MATEMATYKA

69,09

pobierz…

46,25

52

47

pobierz…

Część matematyczno – przyrodnicza – PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

64,52

pobierz…

48,98

53

50

pobierz…

 

 

 

Egzamin

Średni wynik procentowy

Inne gimnazja

Szkoła

Woj. WLKP

Miasta  w Polsce

powyżej 100 tys. mieszkańców

Kraj

Język angielski – PODSTAWOWY

83,26

pobierz…

62,10

70

63

pobierz…

Język angielski – ROZSZERZONY

69,59

pobierz…

45,52

54

46

pobierz…

 

 

 

Egzamin

Średni wynik procentowy

Inne gimnazja

Szkoła

 Miasta  w Wielkopolsce

powyżej 100 tys. mieszkańców

Woj. WLKP

Miasta  w Polsce

powyżej 100 tys. mieszkańców

Kraj

Język niemiecki – PODSTAWOWY

92,75

61,69

55,88

60

57

pobierz…

Język niemiecki – ROZSZERZONY

93,00

43,11

29,84

41

33

pobierz…

 

 

 POWRÓT