Matka Jadwiga Borzęcka
Patronka Gimnazjum i Liceum
Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu
main menu

Home About Services Testimonial Contact

Dzieciństwo i Młodość

Jadwiga BorzęckaJadwiga Borzęcka urodziła się 1 lutego 1863 roku w Obrębszczyźnie, niedaleko Grodna, jako czwarte dziecko Celiny Chludzińskiej i Józefa Borzęckiego. Przyszła na świat w chwili wybuchu Powstania Styczniowego. Jako trzyletnie dziecko, Jadwiga, na rękach swej matki, przebywała, w więzieniu rosyjskim w Grodnie, do którego skazano Celinę Borzęcką za pomoc świadczoną powstańcom.

Jadwiga otoczona była czułym sercem i troskliwą opieką obojga rodziców. Miała przed sobą przykład serdecznego i zgodnego pożycia rodziców oraz opieki i życzliwości okazywanej ubogiemu ludowi wiejskiemu, co rozwijało w niej cnoty społeczne i uczyło miłości bliźniego.

STRONA SZKOŁY

Najważniejsza Decyzja

13 lutego 1874 roku, gdy Jadwiga miała zaledwie 11 lat, po długiej i ciężkiej chorobie umiera jej ojciec. W życiu Jadwigi i jej matki rozpoczął się nowy rozdział. W październiku 1875 roku matka z córką przyjechały do Rzymu, gdzie obie poznały księdza Piotra Semenenkę, ówczesnego przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców. Ksiądz Piotr Semenenko, stając się przewodnikiem duchowym Jadwigi Borzęckiej, wywarł szczególny wpływ na kształt jej duchowego życia i powołania.

Decydująca chwila w życiu Jadwigi nastąpiła w dniu 25 marca 1881 roku. Po odbytych kilkudniowych rekolekcjach, Jadwiga dostąpiła łaski zrozumienia sensu swego życia, które pragnie poświęcić Bogu. Razem ze swoją matką dała początek Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, w którym pełniła funkcję przełożonej, nauczycielki i dyrektorki szkoły.

STRONA SZKOŁY

Patron, czyli Opiekun
Razem ze swoją matką dała początek Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,
w którym pełniła funkcję przełożonej, nauczycielki i dyrektorki szkoły. Zmarła w Kętach,
27 września 1906 roku.
Nikt nie przeczuwał wówczas,
że dobiega kres jej ziemskiej wędrówki. Jadwiga Borzęcka wraz ze swą Matką Celiną Borzęcką została zaliczona w poczet Sług Bożych.

Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu obrało ją za Patrona Szkoły. Dzień Patrona szkoła obchodzi uroczyście 25 marca.

STRONA SZKOŁY

Piosenki o Patronce


 

Matko Jadwigo, Patronko Szkoły
oto przed tobą stajemy wraz.
Twojej młodzieży hufiec wesoły
i zapraszamy do naszych klas.

Naucz ustawiać życia busolę
na tę najlepszą z życiowych dróg
byśmy poznawszy najświętszą wolę
kochali wszystko ca daje Bóg.

W naszej młodości wielkiej przygodzie
i pośród samych zwyczajnych dni
Matko Jadwigo bądź naszym wodzem
śpiewając z nami wdzięcznosci hymn.

Naucz rozsiewać radość i pokój,
dzielić z wszystkimi Chrystusa dar,
służyć bliźniemu na każdym kroku,
miłości Bożej rozpalać żar.

słowa: s. Maria Bogdana Bielecka CR

STRONA SZKOŁY

Modlitwa przez wstawiennictwo
Matki Jadwigi Borzęckiej

O Chryste Ukrzyżowany i Zmartwychwstały
który sam nas zapewniłeś: "Proście, a otrzymacie"
błagam Cię z niezachwianą ufnością abyś udzielił mi łaski [...]
za przyczyną sługi Twej Jadwigi
która naśladując Cię wiernie niosła swój codzienny krzyż
i szczególnie umiłowała tajemnicę Twego Zmartwychwstania.
Spraw, Panie, aby Kościół mógł radować się
wyniesienem na ołtarze sługi Twej Jadwigi,
ukazując w niej wzór życia Tajemnicą Paschalną.
Amen. Alleluja.

STRONA SZKOŁY