ROK SZKOLNY 2017/2018

Jako szkoła katolicka, stanowimy edukacyjną wspólnotę wiary. Szkoła jest miejscem zdobywania zarówno wiedzy, umiejętności i sprawności fizycznej, jak i kształtowania postaw chrześcijańskich.

Szkoła pragnie pomóc w osiąganiu maksymalnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego oraz formować dojrzałych chrześcijan, którzy świadomie i odpowiedzialnie podejmą wynikające z chrztu zadania w rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele.

Szkoła służy pomocą rodzinie. W wychowaniu dzieci i młodzieży współpracuje z rodzicami. Atutem szkoły jest rodzinna atmosfera oparta na wartościach chrześcijańskich i wzajemnym szacunku.

Aktualnie już od 25 lat uczy się tutaj i wychowuje młodzież licealna, od 16 lat młodzież gimnazjalna, a od września 2017 r. również dzieci w wieku szkoły podstawowej. Odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska tworzymy klasy, do których zbierze się co najmniej 15. osobowa, a maksymalnie 20. osobowa grupa uczniów.

Szkoła jest niepubliczna. Czesne wynosi 450 zł, wpisowe 500 zł. Szkoła prowadzi wymianę młodzieży polsko-niemieckiej, dysponuje dobrze wyposażoną salą gimnastyczną,  posiada bogate zbiory biblioteczne, jest otoczona ogrodem dendrologicznym. Grono pedagogiczne szkoły jest życzliwe, przyjazne, otwarte na pomoc. Liczebność klas gwarantuje dobry kontakt nauczyciel - uczeń.

Języki obce obowiązkowe: angielski, i do wyboru niemiecki lub hiszpański.
Zajęcia obowiązkowe dodatkowe: retoryka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w następujących kółkach przedmiotowych
i zajęciach pozalekcyjnych związanych z programem edukacyjnym Akademia Kultury i Sztuki:

oraz w:

  • Kole sportowym,
  • doradztwie zawodowym i edukacyjnym,
  • zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki,
  • zajęciach wyrównawczych i przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.


 


 


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 


 


 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013