Nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez Miasto Poznań, Zdalna Szkoła+. Projekt jest  dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek. 

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym. Zespół Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu otrzymał 2 takie zestawy do nauczania zdalnego.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł

zdalna

Plakat A3