W imieniu Zespołu Rodziców i swoim, serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, siostry, nauczycieli i pracowników szkoły na spotkanie rodzinne, w czwartek 09.09.2021.
Rozpoczniemy o godzinie 16:30 w szkolnym ogrodzie, Mszą Świętą w intencji ś.p. Siostry Marii Bernadety Majchrzak CR. W czasie Mszy Świętej będzie śpiewał zespół SoloDio.
Po Mszy Świętej i ogłoszeniach będzie piknik rodzinny przy grochówce, kiełbaskach i domowych ciastach. Jest to niepowtarzalna okazja po długim okresie izolacji, w Roku Przyjaźni do wspólnej integracji, rozmów, a przede wszystkim do wzajemnego poznawania się. Wykorzystajmy dobrze tę szansę, tym bardziej, że mamy obecnie ograniczone możliwości spotkania się w tak licznym gronie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w szkolnym ogrodzie, dlatego prosimy o stosowny strój, wieczorem może być już dość chłodno.
Pragnę również poinformować, że wrześniowe zebrania organizacyjne z wychowawcami odbędą się w formie zdalnej.

Z poważaniem
S. Ewa Knopik
Iwona Kotowska - Przewodnicząca Zespołu Rodziców