DEN2021

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  1. CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI

09:00 - zbiórka w szkole (wychowawcy ustalają z uczniami swoich klas miejsce zbiórki), sprawdzenie obecności , przejście z wychowawcami do kościoła p.w. Chrystusa Sługi przy ul. Palacza

EUCHARYSTIA z udziałem pocztów sztandarowych

  1. CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI

Zakończenie około godz. 10.45

Uczniowie po zakończeniu uroczystości w kościele rozchodzą się do domów