STRONA GLÓWNA

*** LICEUM w roku szkolnym 2012/2013 - FOLDER ***

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Głogowska 147, 60-206 Poznań, tel. 866-52-59 , tel./fax 866-60-90 , e-mail: sekretariat@gloszp.pl