ROK SZKOLNY 2016/2017
– ROKIEM ŚWIADECTWA

...z odpowiedzialnością podejmą wynikające z chrztu zadania w rodzinie, społeczeństwie i w Kościele"

(ze statutu szkoły 2013-2017)


PROGRAM ROKU

DEPARTAMENT NAUK HUMANISTYCZNYCH

 1. Wystawa zdjęć uczestników ŚDM – ks. Grzegorz Zahora.
 2. Konkurs na stworzenie tekstu literackiego pt. Brałeś z życia tyle lat, teraz coś od siebie daj. Odpowiedzialni wychowawcy klas, komisja konkursowa – A. Kuźma, M. Koc.
 3. Wystawa książek związanych z tematem roku – odpowiedzialna J. Pawłowska.
 4. Znani – nieznani? Polacy. Ludwik Zamenhof. Konkurs historyczny. Odpowiedzialny – M. Topolewski.
 5. Publikacja tekstów związanych z tematyką roku w szkolnym czasopiśmie „Kajecik”. Odpowiedzialna – M. Koc
 6. Zorganizowanie akcji charytatywnej Serdeczna paczka GLOSZP dla potrzebujących (koordynatorami są wychowawcy klas). 
 7. Współpraca z Wydziałem Teologicznym – lekcje prowadzone przez studentów i wykładowców WT.
 8. Omówienie na lekcjach języka polskiego komiksu Artura Piotrowskiego pt. Piątka – świadectwo wiary bohaterów komiksu. M. Koc, A. Kuźma.
 9. Spotkanie z autorem komiksu Piątka – Arturem Piotrowskim. Odpowiedzialna – J. Pawłowska.

DEPARTAMENT NAUK MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH

Projekt pt. „Wiara w życiu naukowca”

 1. Cele projektu:
  • bliższe poznanie ogólnoludzkiego dorobku kulturowego poprzez poznanie życia i dokonań wybranych naukowców w dziedzinie matematyki i nauk przyrodniczych
  • popularyzacja dokonań ludzi nauki, związanych nie tylko z dziedziną wiedzy, którą się zajmowali, ale także ich przemyśleń dotyczących Boga oraz relacji nauki i religii
  • analiza wypowiedzi ludzi nauki na tematy religijne
  • ukazanie wybranych postaci świata nauki nie tylko jako wybitnych naukowców, ale także jako ludzi głęboko wierzących, dla których nauka i religia nie stoją ze sobą w sprzeczności, ale mogą współdziałać w badaniu rzeczywistości, która nas otacza.
 1. W ramach projektu uczniowie będą poznawać w każdym miesiącu sylwetkę jednego naukowca z dziedziny matematyki i nauk przyrodniczych – jego dokonania naukowe, ale także rolę religii w jego życiu, jego przemyślenia dotyczące Boga oraz relacji nauki i religii. Chętni uczniowie co miesiąc przygotują plakat/wystawę (w holu szkoły) prezentującą daną postać jako wybitnego uczonego a jednocześnie człowieka głęboko wierzącego.
 1. Czas realizacji projektu – cały rok szkolny 2016/2017.

DEPARTAMENT JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH

 • Organizacja Szkolnego Jarmarku Świątecznego - 16-21 grudnia 2016 (prezentacja wieńców i kalendarzy adwentowych, degustacja świątecznych wypieków charakterystycznych dla kuchni krajów anglo, niemiecko i hispanojęzycznych). Jarmark połączony będzie z  wystawą  prac i rękodzieła utalentowanych uczniów naszej szkoły np. bombki, obrazy, figurki, ręcznie wykonana biżuteria. Dochód ze sprzedaży wypieków, ozdób i kartek świątecznych oraz aukcji przedmiotów wykonanych przez uczniów można przeznaczyć na ucznia naszej szkoły będącego w trudnej sytuacji materialnej i/lub Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. 16.12.2016 po lekcjach klasy rozpoczną przygotowywanie wystroju klas, 19.12.2016 odbędzie się ocena klas i straganów, a 21.12.2016 po lekcjach uczniowie posprzątają klasy.
 • Konkurs  o tradycjach świąt Bożego Narodzenia w krajach anglo, niemiecko i hispanojęzycznych podczas Jarmarku Świątecznego – 21 grudnia 2016.                                                                   
 • Konkurs wewnątrzszkolny na esej w języku nowożytnym „Czy możliwe jest dawanie świadectwa wiary we współczesnym świecie?”. Termin –12 maj 2017. Prace należy zaprezentować na plakacie w formacie A3 w dowolnym języku nowożytnym: angielskim, niemieckim lub hiszpańskim. Minimalny limit zdań: w gimnazjum 15, w liceum  - 20. Zadaniem ucznia jest też wygłoszenie na forum klasy 10 zdań na powyższy temat w przypadku uczniów gimnazjum i 15 zdań w przypadku uczniów liceum. Finał konkursu to wystawa 26 maja 2017.
 • Wystawa prac projektowych uczniów liceum i gimnazjum pt. „Moje świadectwo wiary”. I etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu wywiadu z siostrami zakonnymi„ księżmi, bądź inną osobą z lokalnej społeczności lub rodziny, która to podejmując różne inicjatywy, działania czy prace, daje świadectwo wiary. II etap to przełożenie wywiadu na język obcy nowożytny i zaprezentowanie go w formie dużego plakatu z tekstem wywiadu i dokumentacją w formie zdjęć. Projekty można realizować w parach. Za zrealizowanie powyższego zadania uczniowie będą mogli otrzymać cząstkową ocenę celującą z danego języka. Prace przyjmowane będą do końca lutego, a wystawa odbędzie się 11.03.2017 podczas Drzwi Otwartych.
 • Konkurs recytatorski na wiersz lub piosenkę w języku nowożytnym o tematyce promującej wartości chrześcijańskie – ok. 16 listopada 2016. Uczniowie występują wyłącznie solo, dozwolone jest używanie rekwizytów, instrumentów i odpowiednich strojów scenicznych. W komisji zasiądą członkowie Departamentu Języków Nowożytnych oraz Siostra Dyrektor jako przewodnicząca. 3 laureatów zaprezentuje się w dniu 18.11.2016 podczas zebrania z rodzicami i 28.11.2016 podczas Adwentowej Refleksji Liturgicznej. Uczniowie otrzymają pochwały za udział w konkursie oraz celujące oceny cząstkowe z danego języka, w którym zaprezentują utwór. Dla laureatów przewidziano dodatkowo nagrody rzeczowe. Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczycieli języków nowożytnych do 3.11.2016 z tekstami wiersza lub piosenki. Podczas konkursu uczniowie wykonują zgłoszony utwór z pamięci.                                                                              

DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA                          

Rodzinny Turniej Sportowy

 

 

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013