Szkolne Koło Motylego Wolontariatu zainicjowało zbiórkę pocztówek z życzeniami na urodziny 6. letniej Olivki z Zielonej Góry. Dziewczynka  jest chora na białaczkę. Jej marzeniem było otrzymanie jak największej ilości kartek z urodzinowymi życzeniami!

W piątek 25 października 2013 r., Pani prof. Anna Bandyk przesłała wszystkie nasze życzenia na adres chorej dziewczynki.

DZIĘKUJEMY ZA WRAŻLIWE SERCE TYM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ !