Minimum do zakwalifikowania się do rejonowego etapu wynosiło 74% punktów tj. 37 punktów.

Kod ucznia

Liczba zdobytych punktów

9

33

4

30

12

25

1

24

11

21

2

20

8

18

16

14

7

10

5

10