Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Żaden z uczestników nie zdobył wymaganych 37 punktów premiowanych awansem do etapu rejonowego.

L.p

Kod

Liczba punktów

1

0001

18

2

0002

11

3

0003

10

4

0004

18

5

0006

16

6

0007

27

7

0008

16

8

0009

14

9

0010

23

10

0013

11

11

0014

11

12

0015

20