WYNIKI KONKURSY Z WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ

Do rejonowego etapu konkursu dostaje się Iga Kęska (29 punktów). Gratulujemy!!!

Kod

Wynik punktowy

1

28

2

17

3

27

4

20

5

26

6

22

7

27

8

16

10

26

11

22

12

24

13

22

14

29

15

19

Istnieje możliwość wglądu do kart odpowiedzi (do 6 listopada) u p. Macieja Topolewskiego. Wszelkie wątpliwości należy zgłosić na podstawie pisemnego odwołania.