WYNIKI  ETAPU  SZKOLNEGO
WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  MATEMATYCZNEGO

Kod ucznia

Liczba zdobytych punktów

1

10

2

1

3

4

4

27

5

12

6

2

7

3

8

7

9

2

11

2

12

8

13

11

14

13

15

7

16

5

17

2

19

19

21

7

31

17

Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli 37 punktów.