30 listopada 2015 r., uczennica klasy III naszego liceum - Aleksandra Konieczna - odebrała  Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk p. Doroty Kinal - Wicewojewody Wielkopolski i p. Elżbiety Walkowiak - Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56  w Poznaniu. Uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu zagrali koncert dedykowany Stypendystom z Wielkopolski.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W roku szkolnym 2015/2016 Prezes Rady Ministrów przyznał 310 stypendiów dla uczniów województwa wielkopolskiego. Znakomitych wyników pogratulowali najlepszym wielkopolskim uczniom Wojewoda Wielkopolski, oraz Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013