Program do realizacji na godzinach wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015
dla Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego


Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu

I. Pojęcie wychowania w założeniach pedagogicznych Sióstr Zmartwychwstanek

II. Cele wychowania

III. Wychowanie integralne

IV. Formy organizacyjne procesu wychowania

V. Metody Wychowania







PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM I LICEUM
im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu


WPROWADZENIE

W programach szkolnych, które kładły nacisk na dydaktykę, zbyt mało uwagi poświęcono wychowaniu. W ostatnim zaś dziesięcioleciu, gdy szkoła została już uwolniona od zaprogramowanej indoktrynizacji, pozostał chaos z powodu różnorodnych koncepcji, które niejednokrotnie skłaniają ku liberalizmowi. Wśród ścierających się różnorodnych modeli kulturowych młodemu człowiekowi coraz trudniej znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące wartości i sensu życia oraz własnej tożsamości. Kryzys władzy, autorytetów, rodziny, zagrożenie ze strony sekt, grup nieformalnych, stanowi wyzwanie dla szkoły katolickiej.

Przed nami jawią się pytania: