SP1 LO1

Nauczyciele języka polskiego - dr Krzysztof  Koc i mgr Monika Koc w zespole pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Opolskiego,  Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dwóch firm badawczych PBS i SMG/KRC Poland Media S.A - uczestniczyli w projekcie badawczym Instytutu Badań Edukacyjnych: „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”. Badanie miało na celu wszechstronny opis nauczania języka polskiego w gimnazjum. Jest to część projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Badanie objęło całą Polskę i zostało zaplanowane na lata 2012–2015. Wzięli w nim udział:

  • uczniowie (15 tysięcy gimnazjalistów)
  • ich rodzice bądź opiekunowie
  • nauczyciele języka polskiego
  • nauczyciele bibliotekarze
  • dyrektorzy gimnazjów wytypowanych do badania

Nowa podstawa programowa została opracowana po to, by pomóc polskiej szkole w unowocześnianiu i doskonaleniu procesu dydaktycznego. Chcemy zobaczyć, czy tak się rzeczywiście stało. Jeśli się okaże, że w polskiej szkole trzeba coś zmienić, by była efektywniejsza – dzięki badaniu będzie wiadomo, czego zmiany powinny dotyczyć.

Badanie pokaże przede wszystkim:

  • w jakim stopniu uczniowie posiedli wiedzę i umiejętności określone w nowej podstawie programowej
  • jak środowisko szkolne i pozaszkolne wpływa na wyniki uczniów w nauce języka polskiego
  • jakie narzędzia i metody kształcenia stosowane przez nauczycieli są najskuteczniejsze
  • jakie są mocne i słabe strony kształcenia polonistycznego (w kontekście zapisów nowej podstawy programowej)

Ponadto dzięki badaniu powstanie baza narzędzi dydaktycznych oraz dobrych praktyk, z której będą mogli swobodnie korzystać nauczyciele i uczniowie.

Opr.: dr K. Koc

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013