SP1 LO1

11 marca 2015 r. studentki  Wydziału Filologii Polskiej UAM we współpracy z Pracownią Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej przeprowadziły próbny egzamin maturalny z części ustnej języka polskiego. Badaniem zostali objęci uczniowie klas trzecich oraz klas drugich z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego. Projekt przygotowany przez Koło Żywych Metodyków Metoteka obejmował zapoznanie uczniów z nową formułą egzaminu maturalnego, która obowiązuje od tego roku szkolnego. Przygotowane zestawy pytań oraz kryteria oceny były zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Po egzaminie każdy uczeń otrzymał kartę oceny wraz ze wskazówkami dotyczącymi wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z komisją egzaminacyjną. Kompetencje oraz życzliwość studentów uczestniczących w projekcie zostały dobrze ocenione przez uczniów. Przygotowanie symulacji egzaminu ustnego dało licealistom szansę sprawdzenia nie tylko wiadomości, ale i umiejętności radzenia sobie ze stresem, co szczególnie cenne w kontekście zbliżającego się terminu egzaminu dojrzałości.

Dla wszystkich było to doświadczenie znaczące – przyszłe polonistki wzbogaciły swój warsztat pracy, natomiast uczniowie mogli wypróbować siły i zobaczyć, co jeszcze należy dopracować aby ustną maturę zdać najlepiej jak to możliwe.

Opr.: mgr Monika Koc
Fot.:  s. IM

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013