inf10  inf20

Z radością udostępniamy link do czasopisma Polonistyka Innowacje, gdzie sekretarzem redakcji jest, Krzysztof Koc - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Pracowni Innowacji Dydaktycznych UAM w Poznaniu; nauczyciel języka polskiego w naszym liceum i opiekun teatru Carpe Diem w gimnazjum; autor książki Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej (Poznań 2007) i współautor podręcznika akademickiego dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak (Poznań 2011), publikował m.in. w „Polonistyce”. Obecnie naukowo zajmuje się edukacyjną refleksją nad wielokultu­rowością i pamięcią (na podstawie reportaży).

W numerze znajdziemy rozważania na temat mechanizmów towarzyszących tworzeniu materiałów edukacyjnych (szkic Krzysztofa Koca) oraz ukonkretnienie tematu przykładami propozycji nauczycielskich Magdaleny Grzybek, która była także związana z naszą szkołą. Uczniowie pamiętają jej warsztaty o sztuce tworzenia komiksów - podczas 3. Finału Akademii Kultury i Sztuki.

 

Synergia logo 3

2023 1

KALEN

 

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

PROMOCJA 2
 


 

1 2021
 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013