7 kwietnia 2016 roku 17 uczniów naszego liceum wraz z panią Karoliną Szantyka-Pawlak udało się do Collegium Novum na wykład w języku angielskim pt. ‘Is bilingualism a problem?’ (‘Czy dwujęzyczność jest problemem?). Wykład został zorganizowany przez Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich na Wydziale Anglistyki UAM, a wygłosił go dr Robert de Louw, Holender, który biegle posługuje się kilkoma językami, a mianowicie językiem niderlandzkim, polskim oraz angielskim. Wykład przybliżył uczniom pojęcie dwujęzyczności, ukazał także różne warianty tego zjawiska.

Okazuje się, że wielojęzyczność nie tylko nie jest problemem (nauka jednego języka obcego nie przeszkadza w nauce kolejnych), a wręcz zaletą w dzisiejszym świecie i jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności.Wykład był bardzo ciekawy, wzbogacony krótkimi filmami i w całości wygłoszony w języku angielskim. Wzbudził w nas motywację do nauki języków, tym bardziej, że jak się okazuje, nauka języków rozwija lewą półkulę mózgu bardziej niż jakakolwiek inna dyscyplina. Zatem, można śmiało stwierdzić, że nauka języków obcych ma ogromny wpływ na rozumienie i postrzeganie przez nas otaczającego świata.

Opr.: mgr Karolina Szantyka-Pawlak