SP1 LO1

Cały dzień na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM - to dużo, czy mało? Niech każdy z uczestników wydarzenia udzieli odpowiedzi indywudualnie... wśród nas byli tacy, którzy opuścili mury uczelni z przeświadczeniem, że warto jeszcze poczytać czy obejrzeć coś więcej o poruszanych tutaj kwestiach. Znaleźli się pewnie i ci, którzy odetchnęli z ulgą po skończonych zajęciach z przekonaniem, że to nie dla nich.

20. kwietnia 2016 roku klasa pierwsza i druga  liceum wybrały się wraz z p. mgr Aleksandrą Olkiewicz-Woźną, p. dr Kamilą Torzewską-Nowak oraz p. mgr Klaudią Matysiak na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w ramach Poznańskiego  Festiwalu Nauki i Sztuki.

Po dotarciu na miejsce i słowach wstępu otwierających festiwal zostaliśmy uraczeni wiedzą o wulkanach na wykładzie pt. Wulkany wczoraj i dziś. Mogliśmy dowiedzieć się więcej o rodzajach wulkanów, o tym jak funkcjonują oraz jak ogromne szkody powodują erupcje. Przybliżono nam również rolę, jaką wulkany odgrywają w poznawaniu historii Ziemi oraz jak ważne są w rozumieniu jej także teraz.

Następnie udaliśmy się na prelekcję dotyczącą różnic w myśleniu przedstawicieli kultur Wschodu i Zachodu pod tytułem: Czy geografia myślenia pomoże zrozumieć dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu postrzegają i myślą inaczej Był to bardzo ciekawy wykład, który pomógł nam zrozumieć jak ważna jest znajomość różnic kulturowych w relacjach międzyludzkich. Ponadto dowiedzieliśmy się, jak należy się zachowywać w rozmowie z osobą pochodzącą z innego kręgu kulturowego, tak aby jej nie urazić oraz jak ważne jest to by posiadać choćby minimum wiedzy o zwyczajach kulturowych naszego rozmówcy.

Kolejny wykład zatytułowany – Geografia historyczna islamu – przeniósł nas na Bliski Wschód.  Przedmiotem tej prelekcji był islam od strony historycznej. Prześledziliśmy ekspansję tej religii oraz zmiany jakie w niej zachodziły na przestrzeni wieków. Dzięki przedstawionym mapom oraz statystykom zostało obalonych wiele mitów, a my dzięki temu mamy większe pojęcie na temat islamu.

Ostatni z wykładów zatytułowany: Jordania i Syria – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Bliskiego Wschodu był podróżą po Syrii i Jordanii. Również i ten wykład był bardzo interesujący  głównie poprzez udostępnienie przez prelegenta jego autorskich zdjęć, dzięki którym mogliśmy podziwiać krajobrazy, zabytki oraz miejsca obecnie już nie istniejące, ponieważ zostały zniszczone przez wojnę domową. Była to niezwykle interesująca podróż historyczno-krajoznawcza, która pokazała nam jak ciekawa i niezwykła jest kultura tych krajów.

Myślę, że wielu z nas dużo wyniosło w tych wykładów, nie tylko wiedzy, ale też przyjemności, dlatego czekamy na więcej takich wyjść.

Opracowała: Maria Ireland, klasa II LO

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013