UAM copy

Uczniowie naszej szkoły na profilu biologiczno - chemicznym mają możliwość rozwijania swoich umiejętności na  zajęciach laboratoryjnych, wykładach oraz warsztatach organizowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na mocy porozumienia między stronami nasza szkoła została objęta patronatem. Pełnomocnikiem Dziekana do spraw klas akademickich jest prof. dr hab. Anna Gąsowska.