sp2022 lo2022

Nauczyciele języka polskiego - dr Krzysztof  Koc i mgr Monika Koc w zespole pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Opolskiego,  Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dwóch firm badawczych PBS i SMG/KRC Poland Media S.A - uczestniczyli w projekcie badawczym Instytutu Badań Edukacyjnych: „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”. Badanie miało na celu wszechstronny opis nauczania języka polskiego w gimnazjum. Jest to część projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Czytaj więcej: Udział nauczycieli w projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych, 2012 - 2015

Hej, za rok matura… chcieliby zaśpiewać nasi tegoroczni maturzyści, lecz niestety! Coraz bliżej, coraz bliżej, więc… szukamy pomocy. 30 stycznia 2015 roku gościła w naszej szkole pani prof. dr hab. Małgorzata Rybka z UAM zaproszona na lekcje języka polskiego klasy III liceum. W czasie zajęć zastanawialiśmy się, jak powstają stereotypy i jakie są ich rodzaje. Ciekawe przykłady wzbogaciły naszą wiedzę o funkcjonowaniu stereotypów w kulturze. Temat prelekcji Stereotyp – przekleństwo czy zbawienie? zainteresował licealistów, którzy chętnie odpowiadali na zadane pytania dotyczące omawianych przykładów. Pani profesor przywołała znaną myśl Ludwika Wittgensteina „granice mojego języka są granicami mojego świata”. Język zatem byłby swoistym warunkiem myślenia. Staje się jakby zwierciadłem myśli człowieka i zwierciadłem kultury. I choćby dlatego zagadnienia językowe warto omawiać na lekcjach języka polskiego.

Opr.: mgr Monika Koc

W dniu 4 czerwca 2014 r., z uczennicami  - Wiktorią i Urszulą udałyśmy się na wystawę końcoworoczną studentów Uniwersytetu Artystycznego. Byłyśmy bardzo zainteresowane wystawionymi pracami. Szczególnie podobały się nam pracownie tkaniny, malarstwa i projektowania unikatowych strojów. W pracowni bioniki studentki wydziałów architektury i krajobrazu szczegółowo opowiedziały nam o tematach zadań, wprost nawiązujących do otaczającej nas przyrody. Nie wszędzie zdążyłyśmy zajrzeć, nie wszystkie pracownie były otwarte - warto tu jeszcze wrócić...

fot. i tekst: mgr Justyna Góra

Czytaj więcej: Wystawa końcoworoczna na Uniwersytecie Artystycznym, 04.06.2014

22 maja 2014 r. o godz. 19.00, w  Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, miał miejsce ważny dla nas recital dyplomowy. Swojej nauczycielce muzyki i dyrygentce chóru - Laurze Stieler - towarzyszyli młodzi miłośnicy muzyki chóralnej z naszej szkoły oraz siostry zmartwychwstanki. Mieliśmy w pamięci ostatnie sukcesy Pani Laury - I miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego oraz trzy inne nagrody przyznane  Laureatce w tym konkursie (w galerii - protokół jury, źródło: http://amuz.edu.pl) - byliśmy więc pewni, że koncert będzie miał bardzo wysoką rangę. Przewidywania nasze potwierdziły się. Było to jedno z tych wydarzeń, których nie zapomina się do końca życia!

ZOBACZ PROGRAM KONCERTU :)

opr.: s. IM

Czytaj więcej: KONCERT DYPLOMOWY - Laura Stieler, Konrad Szymański, 22.05.2014

W dniu 9 kwietnia 2014 r. uczniowie grupy matematyczno – fizycznej klasy drugiej liceum uczestniczyli w XVII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Fizyki UAM. Dla większości uczniów była to już druga wizyta na Wydziale Fizyki. Może po raz trzeci niektórzy powrócą tu jako studenci fizyki?!

Uczniowie uczestniczyli w dwóch wykładach. Pierwszy z nich pod tytułem „Metamateriały – nowa fizyka” prowadził prof. Maciej Krawczyk. Wykładowca zaprezentował historię odkryć niezwykle ciekawych sztucznych materiałów, wykazujących niespotykane w naturze właściwości. Przy pomocy takich metamateriałów konstrukcja idealnych soczewek czy czapek niewidek przestaje być fantazją, a staje się przedmiotem dociekań badawczych współczesnej fizyki.

Czytaj więcej: Metamateriały i szczególna teoria względności, 9.04.2014

8 kwietnia 2014 o godz. 10.30 na Wydziale Teologicznym UAM odbyło się III Poznańskie Dyktando Pokutne z zakresu słownictwa religijnego pt.: „Na kanonizacji błogosławionych papieży”.  Organizatorami są: Rada Języka Polskiego PAN, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej i Wydział Teologiczny UAM oraz Radio Emaus. Konkurs jest adresowany do licealistów, studentów, nauczycieli, wykładowców oraz wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swoją umiejętność posługiwania się poprawną ortografią w zakresie słownictwa religijnego. Wśród blisko sześćdziesięciu uczestników naszą szkołę reprezentowały uczennice I klasy liceum: Aleksandra Konieczna i Wiktoria Wilińska.

Czytaj więcej: III Poznańskie Dyktando Pokutne, 8.04.2014

19. marca 2014 roku grupy przyrodnicze - gimnazjalne i licealne - uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych połączonych z wykładem nt. Poznawanie różnorodności świata organizmów wodnych o mikroskopijnych rozmiarach. Zajęcia miały miejsce na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Podczas mikroskopowania uczestnicy badali obecność życia w kropli rosy a na wykładzie usłyszeli o sinicach. Zajęcia zorganizowała nauczycielka biologii - dr Monika Fabiś.  

Czytaj więcej: Wykład i laboratorium na Wydziale Biologii UAM, 19.03.2014

W czwartek 20. lutego 2014 r. w naszym gimnazjum odbył się VII Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii. Jak co roku wzięli w nim udział szóstoklasiści – razem prawie stu uczniów z czternastu szkół. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM - prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, redaktor naczelny Katolickiego Radia EMAUS – ks. Maciej Karol Kubiak oraz Przełożona Prowincji Poznańskiej Sióstr Zmartwychwstanek – s. Ewa Maria Budnik CR.

Czytaj więcej: VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII, 20.02.2014

30.01.2014 r. zakończyliśmy podstawowy kurs grafiki komputerowej w klasie II liceum. Przez 3 godziny lekcyjne gościliśmy mgr inż. Tomasza Borowczyka z Politechniki Poznańskiej, który prowadzi zajęcia Zakładzie Silników Spalinowych. Wprawadzał nas w tajniki projektowania inżynieryjnego 3D w programie AutoDesk Inwentor. Jest to program przeznaczony dla wynalazców. Pozwala na szybkie skonstruowanie bryły oraz wykonanie dokumentacji technicznej. Atmosferę ogrzewaliśmy stworzonym przez niego wirtualnym termosem. Zbudowaliśmy także bryłę o kształcie krzesła. Mieliśmy okazję też zapoznać się z pracami Pana Tomasza. Dowiedzieliśmy się, że naukowcy stosują modelowanie 3D do m. in. obliczania wytrzymałości materiałów i ich innych właściwości. Warsztaty okazały się zbyt krótkie aby omówić wszystkie interesujące uczestników zagadnienia.  Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów ukończenia podstawowego kursu grafiki komputerowej.

fot. i tekst: mgr Justyna Góra

Czytaj więcej: Grafika inżynierska dla każdego..., 30.01.2014

W dniu 10 grudnia 2013 r. (wtorek),  KLASY  II i III liceum  uczestniczyły w zajęciach  w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, w godz. 10.00 - 14.00. Opiekunem wycieczki edukacyjnej była mgr Justyna Góra - nauczycielka techniki i grafiki komputerowej.

Grupa brała udział w  warsztacie kreatywnego myślenia, prezentacjach maszyn z duszą - skonkstruowanych przez uczestników konkursu LOCOMOBILLA, wykładzie dr hab. Adama Buczka nt. "Fizyka wokół silnika", ubogaconym licznymi demonstracjami działania prostych i bardziej złożonych silników.  Wyjaśniono jak działają drukarki 3D i w  jaki sposób ułatwią one nam życie już za niedługi czas. Teraz widzimy potrzebę nauki  projektowania w 3D - to wyzwanie przyszłości!

Czytaj więcej: KREATYWNY DZIEŃ W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ, 10.12.2013

Strona 4 z 5

 

Synergia logo 3

kalend2122

kalendarium21 22

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

PROMOCJA 2
 


 

1 2021
 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013