SP2021 LO2022

DAROWIZNY NA KOŚCIELNE CELE CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE dają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych w pełnej wysokości - bez uwzględnienia limitów.

 • Podstawa prawna: Art.55 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 z późn. zm.)


 • PROCEDURA:
  • WPŁATA (przelew) na rachunek bankowy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
   63 1240 1763 1111 0000 1813 3501.
    
  • Szczegóły wpłaty (przelewu):
   - nazwa zleceniodawcy: nazwisko i adres jednej osoby, tej która w bieżącym roku osiąga przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych;
   - tytuł wpłaty: darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Zgromadzenia.

  • Zgromadzenie wystawia POKWITOWANIE OTRZYMANIA DAROWIZNY
  • po przekazaniu darowizny na rzecz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenie sporządza SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DAROWIZNY i doręcza Darczyńcy.
 • PODCZAS KONTROLI ORGANÓW PODATKOWYCH PODATNIK OKAZUJE:
  • Dowód wpłaty (przelewu) darowizny,
  • Pokwitowanie otrzymania darowizny,
  • Sprawozdanie z wykonania darowizny.

Formularze wpłaty/przelewu można otrzymać w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji o darowiznach można uzyskać w księgowości szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁACONĄ ZŁOTÓWKĘ!

lieum braz


 


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

kalend2122

kalendarium21 22

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

PROMOCJA 2
 


 

1 2021
 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013