Inauguracyjne spotkanie Wolontariuszy odbyło się w dniu 8 grudnia  2014. Opiekunami są mgr Tomasz Śnieguła oraz mgr Maciej Topolewski. Pierwsza akcja będzie w piątek,12.12.2014, w Górczyńskim Centrum Handlowym E.Leclerc – zbiórka żywności „TYTKA”  dla Caritas Archidiecezji Poznańskiej  oraz  dla osób potrzebujących wokół nas. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas będą także przygotowywać stroiki na wigilię dla bezdomnych.

Opr.: s. IM

Głównym celem Szkolnych Kół Caritas jest podjęcie działalności charytatywnej, opiekuńczej i wychowawczej w myśl idei przyświecającej Caritas.

Młodzi ludzie uczą się, poprzez zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, wzbudzać zaufanie, nawiązywać więzi emocjonalne oraz rozwijać umiejętność komunikacji z każdym człowiekiem. Zaangażowanie w służbę bliźnim wyzwala w młodych wolontariuszach ducha twórczego działania oraz ukierunkowuje ich młodzieńczy entuzjazm na pomoc innym ludziom. 

Koła uczą młodych obowiązkowości oraz planowania czasu, którym dysponują. Młodzież działająca w Kole, współpracując z jego opiekunem, sama decyduje o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy, możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. 

Wiele Szkolnych Kół Caritas pozyskując środki finansowe, organizuje dyskoteki szkolne, zbiórki makulatury, mecze charytatywne, kiermasze, koncerty, a nawet spektakle teatralne. Poza udzielaniem pomocy materialnej członkowie Koła zajmują się niesieniem pomocy duchowej poprzez odwiedziny chorych w szpitalach, hospicjach i domach prywatnych. Wielu z nich udziela bezpłatnych korepetycji swoim rówieśnikom. 

Dzieci i młodzież uczą się empatii, wrażliwości na potrzeby bliźnich i bezinteresowności, cech tak potrzebnych w dzisiejszym świecie. Obecnie na terenie archidiecezji poznańskiej działa prawie 100 Szkolnych Kół Caritas.

źródło: http://www.caritaspoznan.pl

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3


 

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013