W czwartek i piątek 19-20 maja 2016 r. młodzież klas II i III gimnazjum oraz klasy I liceum, rodzice uczniów i nauczyciele wezmą udział w warsztatach Archipelagu Skarbów. ARCHIPELAG SKARBÓW® jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej. Zgodnie z jej założeniami, cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum, m.in.: wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych, profilaktyka przemocy. Program ma także na celu podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych, wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim). Program ARCHIPELAG SKARBÓW® został wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

źródło: http://www.program.archipelagskarbow.eu/

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3


 

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013