inf10  inf20

IMG 20190912 153947 2

Tegoroczne spotkanie młodzieży naszej szkoły z uczennicami Marienschule w Fuldzie,  w dniach od 11 do 19 września, przyniosło wiele korzyści, m.in.: wymianę doświadczeń interkulturowych, radość wspólnego przebywania i spędzania czasu, nawiązanie i podtrzymywanie rówieśniczych znajomości. Część uczestników znała się z poprzednich spotkań; osoby, które brały udział w wymianie po raz pierwszy miały możliwość zapoznania się ze sobą wcześniej, przed spotkaniem, aby wspólnie przygotować się do wymiany, spróbować poznać się na odległość i przełamać lody związane z obcowaniem z inną kulturą.

 

Wszystkie elementy programu integrowały grupę polską z grupą niemiecką, brali w nich udział wszyscy uczestnicy spotkania. Aby wspomóc integrację aranżowane były gry i zabawy zapoznawcze i językowe. Uczniowie wspólnie spędzali popołudnia oraz weekend, niektórzy spędzali wspólnie czas wolny razem z całymi rodzinami. Głównym oczekiwaniem obu stron wymiany było uświadomienie uczniom podobieństw łączących ich z ich niemieckimi rówieśnikami oraz przełamanie stereotypów.

Dzięki wymianie, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość posługiwania się językiem niemieckim i angielskim w życiu codziennym, w naturalnej sytuacji pozalekcyjnej. Młodzi znakomicie wykorzystali tę możliwość. Podobieństwa i różnice kulturowe były jedną z rzeczy, które młodzież chętnie obserwowała i komentowała, przebywając ze sobą podczas wymiany.  Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych, mających przybliżyć im kulturę i obyczaje kraju gospodarzy. W programie znalazły się: wycieczka do Giessen- zwiedzanie Mathematikum i wycieczka do Marburga, całodzienna wycieczka do ZOO we Frankfurcie nad Menem, zwiedzanie fabryki fletów prostych Mollenhauer, wędrówka do Guckaisee.  Mieliśmy możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem, zwiedzania prowadzonego przez uczennice z Fuldy, a także samodzielnego - w formie gry miejskiej. Uczestnicy strony polskiej zadowoleni byli z warunków zapewnionych przez rodziny niemieckie. Niektórzy spośród gospodarzy wzięli urlop, aby dobrze zaopiekować się gośćmi. W rodzinach goszczących uczniowie naszej szkoły mieli szansę bezpośrednio obserwować życie rodzinne i szkolne natywnych  użytkowników języka niemieckiego oraz brać w nim udział. Dzięki temu będzie im łatwiej przyswoić treści kulturowe zawarte w programie nauki języka niemieckiego. Część uczniów wyraziła chęć udziału w wymianie w kolejnym roku, inni umawiali się na rewizytę. Podsumowanie spotkania przeprowadzone zostało podczas wspólnego grilla pożegnalnego w szkole. Uczestnicy  zaangażowali się w dyskusję, podczas której wyrazili swoją pozytywną ocenę całej wymiany i przedstawili chęć udziału w kolejnej.

 

Opr. i fot.:   mgr Monika Sz.

 

Synergia logo 3

kalen

1 2021
 

PROMOCJA 2
 

banerzdalnaUE pion


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013