Wróć na stronę główną
Informacje o projekcieGaleria zdjęćCele projektuProgramFinał projektu - programStrona szkoły Konkurs


DLACZEGO FESTIWAL NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH?

Postęp technologiczny i przemiany naukowo - techniczne, globalizacja gospodarki, zmiany na rynku pracy powodujące wzrost bezrobocia, i inne problemy wywoływane trudnościami adaptacyjnymi młodego pokolenia powodują konieczność podjęcia nowych wyzwań przez naszą szkołę. Podejmujemy te wyzwania poprzez rozwijanie i wspieranie form upowszechniania wiedzy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, szczególnie kierując nasz program edukacyjny do dzieci i młodzieży naszych Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej oraz uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych z miasta Poznania i innych miejscowości z terenu Województwa Wielkopolskiego, które odpowiedziały na zaproszenie do udziału w warsztatach, wystawach i pokazach towarzyszących Finałowi Festiwalu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a także w interdyscyplinarnym konkursie internetowym.

Organizacja cyklicznych zajęć edukacyjnych ma służyć rozwojowi kluczowych kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz językowych. Potrzeby edukacyjne młodzieży w wieku szkolnym generują potrzebę wspierania ich rozwoju na proponowanych pracowniach, laboratoriach, warsztatach i innych formach zajęć aktywizujących intelektualnie poprzez:

  • rozwiązywanie zadań problemowych i nietypowych;
  • obserwowanie zjawisk, dostrzeganie przyczyn i skutków (dlaczego?) oraz funkcji (czemu to służy?);
  • wykorzystywanie informacji (selekcja, synteza, argumentacja);
  • wiązanie teorii z praktyką;
  • umożliwianie każdemu uczniowi samodzielnej pracy eksperymentalnej.

Kartograficzne metody prezentacjiFestiwalowy Konkurs InternetowyWYCIECZKA EDUKACYJNA

Odwiedź stronę Pajączka