Klub Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu

Klub Absolwenta (w skrócie: KA) jest wyrazem oddolnej inicjatywy trójki maturzystów (rocznik 2011), którzy niemalże u progu jubileuszu dwudziestolecia Liceum postanowili powołać do życia organizację działającą w ramach szkoły, której głównym zadaniem byłaby ustawiczna integracja absolwentów Liceum (począwszy od tych spośród nich, którzy rozpoczęli naukę w roku 1992, a skończywszy na rokrocznie dochodzących "nowych" maturzystach).

W dniu 10 stycznia 2014 r. (piątek), o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie opłatkowe Absolwentów naszej szkoły. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią.

Zapisz się! Serdecznie zapraszamy!


Copyright © Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu © Webmaster