Cele Klubu Absolwenta

Klub Absolwenta stawia sobie za główny cel pogłębianie więzi między aktualną a "dawną" społecznością szkolną, w szczególności poprzez aktywne (i zawsze dobrowolne!) włączanie się członków Klubu w życie szkoły (czynne uczestnictwo w Pikniku Szkolnym, Rajdzie Rowerowym, Drzwiach Otwartych, Dniu Patrona, itp.), jak i tworzenie własnych inicjatyw, integrujących Klubowiczów - również poza strukturami szkoły (wyjścia do teatru, nieformalne spotkania poza szkołą, etc.).


Copyright © Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu © Webmaster