Działalność Klubu Absolwenta

KA z założenia jest organizacją szkolną otwartą na wszelkie przejawy inicjatywy ze strony każdego pojedynczego członka. Stawiamy na pomysłowość, twórczość i serdeczność w relacjach wewnątrzklubowych. Pragniemy na stałe wpisać się w życie szkoły, a dzięki temu też móc ją - w pewnym sensie - współtworzyć, żyjąc i pracując na co dzień w swoich własnych środowiskach.Centralnym punktem w kalendarzu Klubu jest Dzień Opłatka Szkolnego, kiedy to cała społeczność klubowa wraz z zaproszonymi nauczycielami i siostrami spotyka się w atmosferze bożonarodzeniowej i razem, dzieląc się opłatkiem, tworzy autentyczne poczucie wspólnoty osadzonej na wspomnieniach z czasów szkolnych. Prawidłowe funkcjonowanie Klubu zapewniają takie elementy, jak:

 • Przewodnik Absolwenta, będący wewnętrznym regulaminem obowiązującym wszystkich członków Klubu;
 • System składkowy, umożliwiający podejmowanie niezależnych inicjatyw i projektów firmowanych imieniem Klubu Absolwenta;
 • Rozbudowane formy elektronicznej komunikacji między członkami Klubu (tj. system mailingowy, grupa na portalu społecznościowym Facebook oraz nk), gwarantujące równość w dostępie do informacji oraz możliwość czynnego włączenia się w działalność Klubu;
 • Rzetelne prowadzenie "księgowości" oraz gromadzenie danych sprzyjających utrzymaniu pełnej przejrzystości (m. in. coroczne raporty finansowe wysyłane do ogółu członków, gromadzenie wszelkich dowodów zakupu, posiadanie danych kontaktowych członków w celu ułatwienia komunikacji);
 • Demokratycznie wybrany Zarząd, koordynujący ogół prac Klubu oraz będący pośrednikiem w bezpośrednich kontaktach z przedstawicielami szkoły:
  - Dominik Gajda - Prezes
  - Katarzyna Smolińska - Wiceprezes ds. komunikacji
  - Maciej Sawicki - Wiceprezes ds. informacyjnych
Copyright © Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu © Webmaster