Koła zainteresowań

PLAN LEKCJI, od 8.10.2018

zmiana konta bankowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 18 września 2018 obowiązuje jedno NOWE konto bankowe dla wszystkich transakcji dokonywanych w związku z nauką dzieci  i młodzieży w naszej szkole.

Płatności należy przekazywać na następujący rachunek bankowy placówki: 21 1020 4027 0000 1902 1496 6420;
nazwa placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK w POZNANIU;
bank: PKO PB ODDZIAŁ 5 W POZNANIU.

Rachunki bankowe dotąd obowiązujące zostaną zamknięte z dniem 31 października 2018.

 

"NNW z Klasą" Allianz - Ogólne warunki ubezpieczenia

Informujemy o  zbiórce na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz w wysokości  47,00 zł od każdego ucznia - suma ubezpieczeniowa 14000,00 zł. Pieniądze można wpłacać  podczas zebrania rodziców i później, w sekretariacie szkoły. Zbiórka składki do 21 września 2018 (piątek). Uczniowie są objęci ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.  Polisa zawiera świadczenie rozszerzone z tyt. zwrotu kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  do wysokości 2800,00 zł.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków
dla placówek oświatowych UBEZPIECZENIE Z KLASĄ ALLIANZ

Aneks nr 2
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Informacja o ubezpieczneniu NNW z Klasą Allianz

 

DOKUMENTY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania:

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Przedmiotowe Zasady Oceniania

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

W  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Przyjdź i poznaj szkołę marzeń twojego dziecka! Zapraszamy!


 


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 


 


 


 


 

 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013