Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej

ROK SZKOLNY 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej to koedukacyjna, niepubliczna szkoła katolicka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Szkoła realizuje program wychowania, którego celem jest religijno - moralne odrodzenie społeczeństwa. Dewiza szkoły to "MIŁOŚĆ I PRAWDA".

Klasy o małej liczbie uczniów ułatwiają nauczycielom indywidualne podejście do ucznia, a sprzyja to jego rozwojowi we wszystkich sferach osobowości.

Wyniki  egzaminu maturalnego świadczą o wysokim poziomie przygotowania młodzieży.

Plan ramowy LO

KLASA I LO (jeden lub dwa oddziały):

 • Przedmioty według ramowego planu MEN,
 • j. polski, matematyka i j. angielski w zakresie rozszerzonym dla wszystkich:
  • j. polski
  • matematyka
  • j. angielski
 • drugi j. obcy do wyboru:
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański
 • zajęcia dodatkowe – obowiązkowe :
  • filozofia

KLASA II i III LO – 3 kierunki do wyboru:

                                                              KIERUNEK KULTUROWO-MEDIALNY      

REALIZOWANE MODUŁY (przykładowe)*

 

 

 

Treści realizowane/zintegrowane w ramach przedmiotów rozszerzonych:

 

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

WOS

Język angielski, w tym 1 godz. z native speakerem

 

Moduł o tradycji kulturowej ( + język łaciński w kl. II )

Moduł o europejskości

Moduł o relacjach międzykulturowych

Wyzwania współczesnego świata ( + filozofia w kl. II )

Moduł teatralny

Moduł filmowy

Moduł o kulturze popularnej

Moduł dziennikarski

Moduł o mediach cyfrowych

Warsztaty pisarskie

Wychowanie obywatelskie (+ prawo w kl. II)

Literatura krajów anglojęzycznych lub teatr szekspirowski  - zajęcia w języku angielskim

Kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego – zajęcia w języku niemieckim

Język angielski w życiu codziennym– zajęcia z native speakerem

Zajęcia uzupełniające : przyroda – 2 godz./tyg.

Moduły to korelacje przedmiotowe realizowane w ramach godzin z siatki MEN. Ich przygotowanie wymaga współpracy nauczycieli przy tworzeniu planów dydaktycznych, które uwzględniałyby poszczególne moduły, np. moduł Wyzwania współczesnego świata zakładałby realizację treści na j. polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie,  języku angielskim i filozofii.

 

KIERUNEK BADAWCZY

Realizowane moduły (przykładowe):

 

 

Treści realizowane/zintegrowane w ramach przedmiotów rozszerzonych:

 

BIOLOGIA

CHEMIA

                                                GEOGRAFIA

Język angielski, w tym 1 godz. z native speakerem

 

Ciało człowieka

Moduł weterynaryjny

Ochrona środowiska / Chemia środowiskowa

Doświadczenia chemiczne i ich zastosowanie

Technologia żywienia

Nowoczesne technologie

Myślenie badawcze

Innowacyjność w praktyce

Chemia w medycynie

Język angielski w życiu codziennym – zajęcia z native speakerem

 Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo – 2 godz./tyg.

 

KIERUNEK POLITECHNICZNY

Realizowane moduły (przykłady):

 

Treści realizowane/zintegrowane w ramach przedmiotów rozszerzonych:

                                                           

 

MATEMATYKA

FIZYKA

                                             INFORMATYKA

Język angielski, w tym 1 godz. z native speakerem

 

Matematyka w praktyce

Fizyka techniczna

Informatyka w praktyce

Myślenie analityczne

Myślenie biznesowe, giełda (ekonomia w praktyce w kl. II )

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Statystyka w praktyce

Język angielski w technice

Język angielski w życiu codziennym – zajęcia z native speakerem

Język niemiecki w życiu codziennym – zajęcia z native speakerem

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo – 2 godz./tyg.

 

OPRÓCZ TEGO DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS:

 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne.
 • Współpraca z wyższymi uczelniami.
 • Wolontariat: Motyli Wolontariat i szkolne koło Caritas.
 • Turnieje sportowe wewnątrzszkolne i międzyszkolne na profesjonalnej sali gimnastycznej.
 • W ramach projektu edukacyjnego Akademia Kultury i Sztuki: warsztaty dziennikarskie, taneczne, malarskie, fotograficzne, kółko historii sportu w Wielkopolsce, chóralne, teatralne.  
 • Wycieczki edukacyjne w Poznaniu, Wielkopolsce, Polsce, Hiszpanii (Madryt).
 • Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej ze szkołą w Fuldzie.
 • Przyszkolny ogród dendrologiczny.
 • Obiady (catering).

Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych na terenie szkoły – rozmawiamy ze sobą, uczymy się relacji.

Obowiązuje strój prosty, schludny, przyzwoity; uczniowie nie noszą mundurków, mają bordowe krawaty z logo szkoły.

Poprzez prosty, skromny i elegancki strój, odpowiednią fryzurę, okazujemy innym szacunek. Nabywamy umiejętność stosownego doboru stroju i fryzury do konkretnych sytuacji.

WYMAGANIA:

 • Co najmniej dobra ocena zachowania i średnia ocen co najmniej 4,0. Ważna jest deklaracja chęci podjęcia nauki w szkole katolickiej, wyrażona przez rodziców i kandydatów.
 • Czesne – 500 zł., wpisowe 500 zł, przy czym absolwenci naszego gimnazjum mają pierwszeństwo w przyjęciu do LO i przyjmowani są bez wpisowego.
 • W sekretariacie szkoły będzie można pobrać kartę zgłoszenia i kwestionariusz osobowy, które wypełniamy i umawiamy się na rozmowę z dyrektorem.
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych planujemy dwudniowy wyjazd integracyjny.

Zapraszamy!

 


 


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 


 


 


 


 

 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013