SP2021 LO2022

  • Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej jest edukacyjną wspólnotą wiary, która uznaje miłość Boga za jedyną i twórczą moc w świecie.



  • Wierzymy, że miłość ta objawiła się w pełni w męce, w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wespół z Nim jesteśmy twórcami życia we wszystkich jego wymiarach. Wykorzystując osobiste talenty, uczestniczymy w realizowaniu Bożego planu.



  • W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej staramy się wytwarzać taką atmosferę, w której Miłość i Prawda mogą wzrastać.



  • Nasze zaangażowanie w katolicką formację domaga się towarzyszenia młodym w dojrzewaniu w wierze przez umacnianie w nich postaw chrześcijańskich oraz rozwijanie umiejętności wcielania orędzia chrześcijańskiego w życie.



  • Dla osiągnięcia tego celu gimnazjum i liceum oferuje program, który pomaga uczniom rozwijać własne zdolności i stwarza warunki do jego realizacji.



  • Rozwój osobowy każdego ucznia zakłada również dojrzałość uczuciową, przejawiającą się w otwarciu na drugich, we wspaniałomyślności i wzajemnej wrażliwości; dlatego gimnazjum i liceum stwarza okazje do dojrzewania także w sferze emocjonalnej.



  • We wszystkich poczynaniach - religijnych, intelektualnych i społecznych - animatorem jest nauczyciel. Współpracując z uczniami, nauczyciel tak organizuje proces uczenia się, by wiedza stawała się odkrywaniem prawdy i wartości.



 • Wierzymy, że szanując przeszłość i pracując dla teraźniejszości w Szkole Podstawowej i w Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Jadwigi Borzęckiej, razem przyczynimy się do zmartwychwstania dzisiaj i w przyszłości.

 

lieum braz


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!




SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

PROMOCJA 2
 

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

1 2021
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013