inf10  inf20

  • Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej jest edukacyjną wspólnotą wiary, która uznaje miłość Boga za jedyną i twórczą moc w świecie.  • Wierzymy, że miłość ta objawiła się w pełni w męce, w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wespół z Nim jesteśmy twórcami życia we wszystkich jego wymiarach. Wykorzystując osobiste talenty, uczestniczymy w realizowaniu Bożego planu.  • W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej staramy się wytwarzać taką atmosferę, w której Miłość i Prawda mogą wzrastać.  • Nasze zaangażowanie w katolicką formację domaga się towarzyszenia młodym w dojrzewaniu w wierze przez umacnianie w nich postaw chrześcijańskich oraz rozwijanie umiejętności wcielania orędzia chrześcijańskiego w życie.  • Dla osiągnięcia tego celu gimnazjum i liceum oferuje program, który pomaga uczniom rozwijać własne zdolności i stwarza warunki do jego realizacji.  • Rozwój osobowy każdego ucznia zakłada również dojrzałość uczuciową, przejawiającą się w otwarciu na drugich, we wspaniałomyślności i wzajemnej wrażliwości; dlatego gimnazjum i liceum stwarza okazje do dojrzewania także w sferze emocjonalnej.  • We wszystkich poczynaniach - religijnych, intelektualnych i społecznych - animatorem jest nauczyciel. Współpracując z uczniami, nauczyciel tak organizuje proces uczenia się, by wiedza stawała się odkrywaniem prawdy i wartości. • Wierzymy, że szanując przeszłość i pracując dla teraźniejszości w Szkole Podstawowej i w Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Jadwigi Borzęckiej, razem przyczynimy się do zmartwychwstania dzisiaj i w przyszłości.

 

 

Synergia logo 3

kalen

1 2021
 

PROMOCJA 2
 

banerzdalnaUE pion


 

SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013