PROGRAM AKTYWNA TABLICA 2021

W 2021 roku szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego Aktywna Tablica. Zakupione pomoce dydaktyczne służą głównie potrzebom nauczania zdalnego, usprawnieniu transmisji informacji wśród nauczycieli, dzielenia się innowacjami metodycznymi i dydaktycznymi, zwiększeniu stosowania w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych i organizacyjnych a także dostosowywaniu kierunków i treści kształcenia uczniów do wymogów rynku pracy w przyszłości. Celem zakupu nowego wyposażenia jest usprawnienie wykorzystania tablic multimedialnych i innych urządzeń TIK w nauczaniu wszystkich przedmiotów, zwiększenie zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi - nawet w formie zdalnej - z zakresu TIK i informatyki, w szczególności programowania, projektowania stron internetowych, projektowania i obsługi baz danych.

W ramach programu nasi nauczycie biorą udział w projektach na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym kompetencji cyfrowych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w szczególności w projekcie "Lekcja: Enter"- Wielkopolska Akademia Cyfrowa Edycja III - realizowanym przez Fundacja Kuźnia Talentów, w projekcie edukacyjnym „Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię!” realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz w tygodniowych kursach eTwinning, dotyczących programowania i korzystania z TIK realizowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji.

SCENARIUSZE LEKCJI Z TIK:

Język angielski, Comparative and superlative form of adjectives - klasa 7-8

Język angielski, Zadania leksykalne w zakresie obszaru tematycznego "Praca" - klasa 7-8

Informatyka, Tabele przestawne i pulpity menadżerskie w Excelu - klasa 8

Informatyka, System binarny - powtórzenie i utrwalenie wiadomości - klasa 8

Matematyka, Litry i mililitry - klasa 6

Matematyka, Obliczanie prawdopodobieństw - klasa 8

Matematyka, Procenty i ich zastosowanie - klasa 6

Matematyka, Zmiana jednostek pola - klasa 7

Biologia, Poznajemy owady, część 1 - klasa 6

Biologia, Poznajemy owady, część 2 - klasa 6

 

PROGRAM AKTYWNA TABLICA 2018

Dnia 12 czerwca 2018 roku, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna Tablica, w Szkole Podstawowej im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, odbyły się lekcje otwarte w klasie siódmej:

  • lekcja chemii nt.: „Wodorotlenki” - w godz. 10:40 – 11:25;
    lekcję poprowadziła p. Olimpia Dębicka;
  • lekcja historii nt.: „Zamach majowy i rządy sanacji” - w godz. 11:30 – 12:15;
    lekcję poprowadził p. Maciej Topolewski.

W lekcjach udział wzięli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera przy ul. Bosej 9 w Poznaniu. W ramach programu rządowego Aktywna Tablica, szkoła ponadto zaprosiła do współpracy w sieci szkół Szkołę Podstawową nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
na Osiedlu Rusa 56 w Poznaniu oraz Szkołę Podstawową im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie.
 

 

 

SCENARIUSZE LEKCJI Z TIK:

TECHNIKA, Instalacje domowe - klasa 6

BIOLOGIA, Dlaczego widzę? – budowa i działanie narządu wzroku  - klasa 7

JĘZYK HISZPAŃSKI, ¿Cómo es tu mascota? Zwierzęta domowe -  klasa 7

MATEMATYKA, Ostrosłupy -  klasa 6

FIZYKA, Gaz w zamkniętym zbiorniku - klasa 7

INFORMATYKA, Algorytmika i programowanie  - klasa 7

 

Synergia logo 3

kalen

1 2021
 

PROMOCJA 2
 

banerzdalnaUE pion


 

SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013