inf10  inf20

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji nowoczesne wyposażenie, które umożliwia bardziej dogodne analizowanie problemów i łatwiejsze przyswajanie wiedzy. Nauczyciele przekazują wiedzę nie tylko w formie wykładów i pogadanek lecz także przez przeprowadzanie doświadczeń. Szkoła dysponuje boiskiem i salą gimnastyczną o wysokim standardzie. Przyszkolny ogród dendrologiczny, którym opiekują się pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest wyjątkowo cennym źródłem wiedzy z dziedziny botaniki. W trosce o najlepszą jakość edukacji uczniów szkoła nieustannie wzbogaca swoją bazę dydaktyczną. Proszę kliknać na typ wyposażenia by uzyskać szczegółowe informacje. Warto także odwiedzić stronę biblioteki szkolnej, która jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły a także rodzicom uczniów.

 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013