DEN2021

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  1. CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI

09:00 - zbiórka w szkole (wychowawcy ustalają z uczniami swoich klas miejsce zbiórki), sprawdzenie obecności , przejście z wychowawcami do kościoła p.w. Chrystusa Sługi przy ul. Palacza

EUCHARYSTIA z udziałem pocztów sztandarowych

  1. CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI
  • Odśpiewanie hymnu państwowego
  • Wystąpienie Dyrektora Szkoły
  • Ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum oraz uczniów, którzy dołączyli do innych klas
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego
  • Wyprowadzenie pocztów sztandarowych
  • Program artystyczny o Patronce Szkoły – Matki Jadwigi Borzęckiej

Zakończenie około godz. 10.45

Uczniowie po zakończeniu uroczystości w kościele rozchodzą się do domów

 

 

Wycieczka szkolna – 115/115 – 115 (minimum) osób ze społeczności szkolnej
na 115 rocznicę śmierci Jadwigi Borzęckiej Patronki szkoły

Kęty  –  Beskidy

23-25 września

Transport: wynajęte autokary i bus

Noclegi: klasa lub dwie klasy wraz z opiekunami w jednym miejscu (schronisko, pensjonat w okolicach Międzybrodzia Bielskiego)

Wyżywienie: śniadanie i kolacja (miejsce noclegu); obiad– miejsca zbiorowego żywienia

Koszty: ok. 500 zł (transport; noclegi; wyżywienie; bilety wstępu)

Czytaj więcej: Wycieczka 115/115 - Kęty - Beskidy, 23-25.09.2021

W imieniu Zespołu Rodziców i swoim, serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, siostry, nauczycieli i pracowników szkoły na spotkanie rodzinne, w czwartek 09.09.2021.
Rozpoczniemy o godzinie 16:30 w szkolnym ogrodzie, Mszą Świętą w intencji ś.p. Siostry Marii Bernadety Majchrzak CR. W czasie Mszy Świętej będzie śpiewał zespół SoloDio.
Po Mszy Świętej i ogłoszeniach będzie piknik rodzinny przy grochówce, kiełbaskach i domowych ciastach. Jest to niepowtarzalna okazja po długim okresie izolacji, w Roku Przyjaźni do wspólnej integracji, rozmów, a przede wszystkim do wzajemnego poznawania się. Wykorzystajmy dobrze tę szansę, tym bardziej, że mamy obecnie ograniczone możliwości spotkania się w tak licznym gronie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w szkolnym ogrodzie, dlatego prosimy o stosowny strój, wieczorem może być już dość chłodno.
Pragnę również poinformować, że wrześniowe zebrania organizacyjne z wychowawcami odbędą się w formie zdalnej.

Z poważaniem
S. Ewa Knopik
Iwona Kotowska - Przewodnicząca Zespołu Rodziców

ubezpieczenie NNW Allianz

Uczniowie szkoły są objęci ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.  Polisa zawiera świadczenie rozszerzone z tyt. zwrotu kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  do wysokości 2400,00 zł.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków
dla placówek oświatowych UBEZPIECZENIE Z KLASĄ ALLIANZ

Aneks nr 2
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Informacja o ubezpieczneniu NNW z Klasą Allianz

       POD3         POD4

                Baner Dobry Start

Czytaj więcej: Program Dobry Start

pedpsych1

 

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez Miasto Poznań, Zdalna Szkoła+. Projekt jest  dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek. 

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym. Zespół Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu otrzymał 2 takie zestawy do nauczania zdalnego.

Czytaj więcej: Zdalna Szkoła+ projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, 14.10.2020

DODATKOWE PROCEDURY PROFILAKTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Oprócz ogólnie obowiązujących  przepisów  zawartych w Wytycznych MEN, MZ i GIS

od 1 września 2020 r. w szkole obowiązywać będą dodatkowe procedury profilaktyczne:

Czytaj więcej: Procedury profilaktyczne szkoły, 01.09.2020

Strona 1 z 2

 

Synergia logo 3

kalend2122

kalendarium21 22

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

PROMOCJA 2
 


 

1 2021
 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013