ZR1

MAT2022

Szanowni Państwo,

Od 1 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. OPŁATA ZA SZKOŁĘ (dot. LICEUM) wynosi:

570,00 zł, przy płatności rozłożonej na 12 miesięcy.   

698,00 zł, przy płatności rozłożonej na 10 miesięcy.

 

 

DEN2021

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  1. CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI

09:00 - zbiórka w szkole (wychowawcy ustalają z uczniami swoich klas miejsce zbiórki), sprawdzenie obecności , przejście z wychowawcami do kościoła p.w. Chrystusa Sługi przy ul. Palacza

EUCHARYSTIA z udziałem pocztów sztandarowych

  1. CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI
  • Odśpiewanie hymnu państwowego
  • Wystąpienie Dyrektora Szkoły
  • Ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum oraz uczniów, którzy dołączyli do innych klas
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego
  • Wyprowadzenie pocztów sztandarowych
  • Program artystyczny o Patronce Szkoły – Matki Jadwigi Borzęckiej

Zakończenie około godz. 10.45

Uczniowie po zakończeniu uroczystości w kościele rozchodzą się do domów

 

 

Wycieczka szkolna – 115/115 – 115 (minimum) osób ze społeczności szkolnej
na 115 rocznicę śmierci Jadwigi Borzęckiej Patronki szkoły

Kęty  –  Beskidy

23-25 września

Transport: wynajęte autokary i bus

Noclegi: klasa lub dwie klasy wraz z opiekunami w jednym miejscu (schronisko, pensjonat w okolicach Międzybrodzia Bielskiego)

Wyżywienie: śniadanie i kolacja (miejsce noclegu); obiad– miejsca zbiorowego żywienia

Koszty: ok. 500 zł (transport; noclegi; wyżywienie; bilety wstępu)

Czytaj więcej: Wycieczka 115/115 - Kęty - Beskidy, 23-25.09.2021

W imieniu Zespołu Rodziców i swoim, serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, siostry, nauczycieli i pracowników szkoły na spotkanie rodzinne, w czwartek 09.09.2021.
Rozpoczniemy o godzinie 16:30 w szkolnym ogrodzie, Mszą Świętą w intencji ś.p. Siostry Marii Bernadety Majchrzak CR. W czasie Mszy Świętej będzie śpiewał zespół SoloDio.
Po Mszy Świętej i ogłoszeniach będzie piknik rodzinny przy grochówce, kiełbaskach i domowych ciastach. Jest to niepowtarzalna okazja po długim okresie izolacji, w Roku Przyjaźni do wspólnej integracji, rozmów, a przede wszystkim do wzajemnego poznawania się. Wykorzystajmy dobrze tę szansę, tym bardziej, że mamy obecnie ograniczone możliwości spotkania się w tak licznym gronie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w szkolnym ogrodzie, dlatego prosimy o stosowny strój, wieczorem może być już dość chłodno.
Pragnę również poinformować, że wrześniowe zebrania organizacyjne z wychowawcami odbędą się w formie zdalnej.

Z poważaniem
S. Ewa Knopik
Iwona Kotowska - Przewodnicząca Zespołu Rodziców

ubezpieczenie NNW Allianz

Uczniowie szkoły są objęci ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.  Polisa zawiera świadczenie rozszerzone z tyt. zwrotu kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  do wysokości 2400,00 zł.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków
dla placówek oświatowych UBEZPIECZENIE Z KLASĄ ALLIANZ

Aneks nr 2
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Informacja o ubezpieczneniu NNW z Klasą Allianz

Strona 1 z 2

 

Synergia logo 3

kalend2122

kalendarium21 22

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

PROMOCJA 2
 


 

1 2021
 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013