inf10  inf20

1. Posłannictwo Sióstr Zmartwychwstanek

Jako Siostry Zmartwychwstanki jesteśmy powołane do wielbienia Boga, który jest Miłością i pierwszy nas umiłował, i który wezwał nas do głoszenia prawdy o Jego miłości do każdego człowieka.

2. Posłannictwo Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej

Przekonane o bezwarunkowej miłości Boga i karmione Ciałem Zmartwychwstałego Pana, jesteśmy wezwane, przez nauczanie i wychowanie w tutejszym gimnazjum i liceum, do formowania integralnego człowieka, który w Jezusie Chrystusie osiąga pełną realizację i harmonijny rozwój.

3. Posłannictwo pracowników Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej

Przy współudziale rodziców i uczniów wszyscy pracownicy gimnazjum i liceum są wezwani do:

  • rozwijania wartości ewangelicznych w życiu osobistym i w społeczności szkolnej;
  • kształtowania postaw moralnych opartych na wierze w Jezusa Chrystusa i funkcjonujących w katolickiej wspólnocie wierzących;
  • prowadzenia uczniów do przyswojenia, integrowania i wiązania z życiem wiedzy, umiejętności i postaw, które pomogą im, jako odpowiedzialnym obywatelom, efektywnie funkcjonować w zmieniającym się świecie;
  • stwarzania możliwości rozwijania talentów jakimi Bóg każdego ucznia indywidualnie obdarował;
  • kształtowania postawy zrozumienia, szacunku i uznania wartości odmiennych kultur;
  • formowania świadomości obowiązku życia w harmonii z całym stworzeniem;
  • uczenia spoglądania w przyszłość z wiarą, nadzieją i odwagą;
  • inspirowania twórczości we wspólnocie klasowej i szkolnej
 

Synergia logo 3

kalen

1 2021
 

PROMOCJA 2
 

banerzdalnaUE pion


 

SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013