DODATKOWE PROCEDURY PROFILAKTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Oprócz ogólnie obowiązujących  przepisów  zawartych w Wytycznych MEN, MZ i GIS

od 1 września 2020 r. w szkole obowiązywać będą dodatkowe procedury profilaktyczne:

 1. Do godz. 7.30 oraz po godz. 7.50 uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Od godz. 7.30 do 7.50 uczniowie wchodzą do budynku szkoły dwoma wejściami: dziewczęta – wejściem głównym, chłopcy - wejściem bocznym. W podobny sposób uczniowie opuszczają szkołę po lekcjach. W czasie pobytu w szkole dziewczęta przemieszczają się klatką główną, chłopcy klatką boczną.
 2. Przy wejściach do budynku szkoły znajdują się środki dezynfekujące. Bezpośrednio po wejściu wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz posiadanie założonej maseczki lub przyłbicy osłaniających usta i nos.
 3. Uczniowie nie gromadzą się w szatni podczas korzystania z niej.
 4. Uczniowie nie pobierają kluczy w portierni, sale lekcyjne będą otwarte.
 5. Wewnątrz budynku szkoły (korytarze, łazienki, szatnie, biblioteka) wszystkich obowiązuje noszenie ochronnych maseczek lub przyłbic osłaniających usta i nos. Wskazane powyżej środki ochronne uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zdjąć w salach lekcyjnych.
 6. Przerwy uczniowie spędzają w swoich salach lekcyjnych. Zaleca się spędzanie dużych przerw na boisku szkolnym. Jeśli będzie taka możliwość – lekcje prowadzone będą na świeżym powietrzu.
 7. W każdej sali zostaną umieszczone pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Uczniowie dezynfekują ręce przed korzystaniem ze wspólnych pomocy dydaktycznych i przed podejściem do tablicy.
 8. Jeżeli nauczyciel chce się zbliżyć do ucznia na odległość mniejszą niż 1,5 m może to zrobić po wcześniejszym założeniu maseczki lub przyłbicy. Zasada ta dotyczy również kontaktów pomiędzy uczniami a nauczycielami.
 9. Lekcje w poszczególnych klasach w określonym dniu odbywają się zasadniczo w jednej sali lekcyjnej. Uczniowie zmieniają salę lekcyjną tylko pod opieką nauczyciela.
 10. Nie będą dostępne dystrybutory wody pitnej.
 11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję, uczeń ten zostanie odizolowany w gabinecie pielęgniarki, a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 

Synergia logo 3

2023 1

kalen

1 2021
 

PROMOCJA 2
 

banerzdalnaUE pion


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013