REGULAMIN  Plebiscytu Akademii Kultury i Sztuki 2015
- Róże Jadwigi Borzęckiej dla Wybitnych

POBIERZ REGULAMIN... plik pdf

1. Konkurs przewidziany jest dla wszystkich uczestników warsztatów i zajęć realizowanych w ramach 4. EDYCJI programu edukacyjnego Akademia Kultury i Sztuki, w sezonach WIOSNA i JESIEŃ 2015.

2. Kandydaci do nagród typowani są według następujących zasad:

- stosujemy punktację w skali od 1 do 6,
- punktowana jest frekwencja – za każdą obecność na zajęciach uczestnik otrzymuje 1 pkt,
- kryteria oceniania zaangażowania i efektów właściwych dla określonego typu warsztatów określą prowadzący zajęcia,
- uczestnikom przyznawane są punkty  przez cały czas trwania 4. edycji (WIOSNA i JESIEŃ 2015).
 

3. Punktacja uczestnika sumuje się. Jeżeli ktoś uczęszczał na zajęcia zarówno w części wiosennej jak i jesiennej, liczbę uzyskanych punktów dzieli się przez 2, w ten sposób uzyskując wynik końcowy. Uczestnicy zajęć z najwyższym wynikiem i interesującym dorobkiem artystycznym/publicystycznym zostaną nominowani do Finału Plebiscytu przez prowadzących  zajęcia.

4. Rozgrywki półfinałowe w poszczególnych kategoriach odbędą się na forum całej szkoły
w edycji jesiennej Akademii Kultury i Sztuki:
- w Dniu Edukacji i w Dniu Niepodległości – prezentacje aktorskie i wokalne.

Ponadto nominacje zostaną przyznane na podstawie:
- twórczości dziennikarskiej w listopadowej edycji szkolnej gazetki Kajecik oraz publikowanych artykułów i zdjęć na stronie internetowej szkoły,
- wystaw prac uczestników warsztatów malarskich przygotowanych w szkole na Dzień Edukacji Narodowej i na 4. Finał Akademii Kultury i Sztuki,
- oceny pracy, zaangażowania i dorobku artystycznego/publicystycznego uczestników – przez prowadzących zajęcia.

5. Nominacje zostaną ogłoszone podczas  4. Finału Akademii Kultury i Sztuki.

6. Rada Programowa - w składzie: Siostra Dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej, prowadzący zajęcia i koordynatorzy projektu -  czuwa nad przebiegiem Plebiscytu na każdym etapie. Na podstawie nominacji, do 28  lutego 2016 przyzna następujące nagrody:

- Różę Jadwigi dla AKTORA ROKU,
- Różę Jadwigi dla DZIENNIKARZA ROKU,
- Różę Jadwigi dla WOKALISTY ROKU,
- Różę Jadwigi dla ARTYSTY sztuk plastycznych ROKU,
- Różę Jadwigi dla TANCERZA ROKU,
- Różę Jadwigi dla TANCERKI ROKU,
- Różę Jadwigi dla MISTRZA DOBRYCH MANIER ROKU.

7. Gala Laureatów Róż Jadwigi Borzęckiej odbędzie się odbędzie się podczas  uroczystości Dnia Patrona Szkoły,
4 kwietnia 2016. Podczas Gali Laureatów zostanie przyznana NAGRODA PUBLICZNOŚCI.

Projekt jest współfinansowany przez

 

Synergia logo 3

kalend2122

kalendarium21 22

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

PROMOCJA 2
 


 

1 2021
 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013