Z radością informujemy, że uczennica klasy III liceum – Aleksandra Wawrzyniak dostała się do II etapu XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Jej praca pt. Przestrzenie  dialogu. Problem dialogu w kazaniach dla dzieci i młodzieży została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Okręgowy OLiJP w Poznaniu. Kolejny etap eliminacji wyznaczono na 13 lutego 2016 r. (część pisemna); 5 marca 2016 r. (część ustna). Oli życzymy zatem dalszych sukcesów.

Zobacz też wykaz osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia :)

Pierwszy etap  - to napisanie pracy, które wymagało zapoznania się z wybraną literaturą, dogłębnego przemyślenia problemu o charakterze językoznawczym i sposobu jego zaprezentowania. Po zrecenzowaniu prac przez nauczycieli języka polskiego uczestnicy olimpiady przeprowadzają we własnej grupie lub w większym gronie (klasowym, członków koła zainteresowań) prezentację swych rozprawek i dyskusję nad nimi prowadzoną przez nauczyciela.

Szkoła kieruje wybarane prace do Jury Komitetu Okręgowego, które czyta wszystkie nadesłane prace i wybiera autorów najlepszych z nich do zawodów II stopnia. Podstawowe kryteria oceny to: samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady kompozycji, językowy poziom wypowiedzi (poprawność językowa, spójność wywodu, styl i odpowiedni dobór środków stylistycznych).

2019 brazowe liceum perspektywy


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013