25 kwietnia 2016 r. Instytut Filologii Germańskiej gościł uczniów z Gimnazjum nr 58 i Gimnazjum Nr 60 z Poznania, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie, Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej w Poznaniu, Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie, Gimnazjum w Jerzykowie XX LO w Poznaniu oraz ze Zespołu Szkół Łączności. Uczniowie wzięli udział w multimedialnym wykładzie pt. „Euro 2016 z perspektywy języka czyli językowy obraz piłki nożnej" wygłoszonym przez prof. dra hab. Janusza Taborka,

Czytaj więcej: Wykład Otwarty w Instytucie Germanistyki UAM, 25.04.2016

Cały dzień na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM - to dużo, czy mało? Niech każdy z uczestników wydarzenia udzieli odpowiedzi indywudualnie... wśród nas byli tacy, którzy opuścili mury uczelni z przeświadczeniem, że warto jeszcze poczytać czy obejrzeć coś więcej o poruszanych tutaj kwestiach. Znaleźli się pewnie i ci, którzy odetchnęli z ulgą po skończonych zajęciach z przekonaniem, że to nie dla nich.

Czytaj więcej: Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, 20.04.2016

We współpracy z Instytutem Historii UAM w Poznaniu  odbędzie się w naszej szkole cykl wykładów związanych z przygotowaniami do obchodów 1050-lecia przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Wszystkie wykłady będą miały miejsce w sali 6 o godzinie 17.00.

Wykłady:

12.04.2016 – mgr Tomasz Kaczmarek „Rok 1966 – wokół obchodów 1000 – lecia Chrztu Polski”,

Zapraszamy także na plenerową ekspozycję posterową "W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa".

Czytaj więcej: Wykłady o Chrzcie Polski, 12.04.2016

7 kwietnia 2016 roku 17 uczniów naszego liceum wraz z panią Karoliną Szantyka-Pawlak udało się do Collegium Novum na wykład w języku angielskim pt. ‘Is bilingualism a problem?’ (‘Czy dwujęzyczność jest problemem?). Wykład został zorganizowany przez Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich na Wydziale Anglistyki UAM, a wygłosił go dr Robert de Louw, Holender, który biegle posługuje się kilkoma językami, a mianowicie językiem niderlandzkim, polskim oraz angielskim. Wykład przybliżył uczniom pojęcie dwujęzyczności, ukazał także różne warianty tego zjawiska.

Czytaj więcej: o nauce języków obcych i rozumieniu otaczającego nas świata?, 7.04.2016

Niby tak samo, ale jednak inaczej... Dziewiąta edycja Międzyszkolnego Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii zgromadziła 57. uczestników z klas szóstych poznańskich szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM - prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, Redaktor Naczelny Katolickiego Radia EMAUS – ks. Maciej Karol Kubiak oraz Przełożona Prowincji Poznańskiej Sióstr Zmartwychwstanek – s. Ewa Maria Budnik CR. Dziewięciu uczestników napisało pierwsze dyktando bezbłędnie! W drugiej dogrywce startowały trzy osoby, spośród których wyłoniono laureatów...

Czytaj więcej: IX Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii, 9.02.2016

23 listopada 2015 r. 27. uczniów gimnazjum i liceum uczestniczyło w wykładzie otwartym nt.: Jak wygląda praca tłumacza konferencyjnego? Zajęcia odbyły się w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii UAM, prowadzone przez prof. Beatę Sommerfeld oraz dra Krzysztofa Mausch'a. Uczniowie mieli możliwość słuchania na żywo tłumaczenia na język polski niemieckiego wywiadu. Wszystko odbywało się w specjalnej kabinie, ze sprzętem audio do odbioru tłumaczenia. Uczestnicy spotkania byli żywo zainteresowani tematyką i zadeklarowali swój udział w kolejnym wykładzie, w styczniu 2016 r. Zobacz też galerię zdjęć...

Opr. i fot.: dr Kamila Torzewska-Nowak

W czasie zebrania rodziców wykład nt.: Znaczenie Chrztu Polski wygłosił ks. mgr Krystian Sammler z Wydziału Teologii - Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Katedra Teologii Pastoralnej KUL.

Chodzimy po szczególnej ziemi. To ziemia początków. Tu na ziemi Polan, w Wielkopolsce, rozpoczęła się historia Polski, historia naszej duchowości - historia Kościoła Katolickiego w Polsce. To właśnie stało się za sprawą decyzji pierwszego historycznego władcy Polski – księcia Mieszka I, który za namową swoich doradców przyjął Chrzest i wstąpił do grona chrześcijańskich władców Europy.

My z naszego punktu  rozumienia filozofii, kultury, religii chcemy rozumieć to, co wydarzyło się w X w. Jeśli wejdziemy w tamten czas to zobaczymy, że chrzest w ujęciu politycznym, społecznym duchowym i narodowym przenika się. Politycznie – Mieszko przyjmuje chrzest już po zjednoczeniu plemion. Mieszko widzi jak funkcjonują inne narody – zauważa, że bez zjednoczenia wokół jednego wielkiego bóstwa – nie uda się przetrwać jego plemionom. Nie przyjmuje on chrztu od Niemców nie chcąc wpaść pod wpływy potężnego cesarstwa ale prosi o chrzest Czechów. Decyduje się na odważny politycznie sojusz z Czechami, przypieczętowany ślubem Mieszka z Dobrawą, aby pokazać rangę tego faktu.

Czytaj więcej: Znaczenie Chrztu Polski, 20.11.2015

W dniu 23 czerwca 2015 r. odbył się w szkole Dzień Przedsiębiorczości dedykowany uczniom liceum oraz klas trzecich gimnazjum. W programie był wykład "Inwestowanie w dobra trwałe, rynek nieruchomości",  dra Łukasza Strączkowskiego oraz dr Anny Mazurczak - z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Młodzież miała okazję porozmawiać nt. prowadzenia własnej firmy i roli lidera, podczas spotkania warsztatowego, które poprowadzili w dwugłosie mgr Krzysztof Teklik i mgr Aleksandra Olkiewicz – Woźna. Uczniowie drugiej LO przeprowadzili grę edukacyjną „Postaw na milion”

Czytaj więcej: Dzień Przedsiębiorczości.., 23.06.2015

Z radością udostępniamy link do czasopisma Polonistyka Innowacje, gdzie sekretarzem redakcji jest, Krzysztof Koc - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Pracowni Innowacji Dydaktycznych UAM w Poznaniu; nauczyciel języka polskiego w naszym liceum i opiekun teatru Carpe Diem w gimnazjum; autor książki Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej (Poznań 2007) i współautor podręcznika akademickiego dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak (Poznań 2011), publikował m.in. w „Polonistyce”. Obecnie naukowo zajmuje się edukacyjną refleksją nad wielokultu­rowością i pamięcią (na podstawie reportaży).

W numerze znajdziemy rozważania na temat mechanizmów towarzyszących tworzeniu materiałów edukacyjnych (szkic Krzysztofa Koca) oraz ukonkretnienie tematu przykładami propozycji nauczycielskich Magdaleny Grzybek, która była także związana z naszą szkołą. Uczniowie pamiętają jej warsztaty o sztuce tworzenia komiksów - podczas 3. Finału Akademii Kultury i Sztuki.

7 maja 2015 r. w lekcji języka polskiego w klasie pierwszej A uczestniczyły jako obserwatorki studentki IV roku filologii polskiej, w ramach swoich śródrocznych praktyk. Nauczycielka - mgr Monika Koc, wykorzystała walory budynku szkoły do przedstawienia Sceny Balkonowej z Romea i Julii  W. Shakespeare'a. Za pomocą kart pracy zaangażowała wszystkich uczniów do współpracy. Wiosenna, słoneczna aura nadała wyjątkowego charakteru tej lekcji i z pewnością sprzyjała zapamiętaniu jej treści. Życzymy naszym praktykantkom wielu inspiracji!

opr. i fot.: s. IM

Czytaj więcej: Scena Balkonowa z Dramatu Romeo i Julia..., 7.05.2015

Strona 2 z 5


 

2018braz

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3


 

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013