27 kwietnia 2015 r. reprezentacja zarówno gimnazjalistów jak i licealistów, pod opieką dr Kamili Torzewskiej-Nowak i mgra Macieja Topolewskiego uczestniczyła w wykładzie "Bajkowo, fantastycznie, romantycznie - o wybranych autorach niemieckiego romantyzmu i ich dziełach" - dr Ewy Greser organizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesującą formą zaangażowania  uczestników był quiz podsumowujący i sprawdzający wiadomości,  w którym Kajetan Andrzejczak zajął III miejsce a Wiktoria Wilińska II miejsce.

opr.: s. IM
fot.: dr Kamila Torzewska-Nowak

15 kwietnia 2015 r. 37 osobowa reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w XVIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Każdy z nas uzyskał certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Poczuć Niepełnosprawność” prowadzonych przez przedstawicieli ZSN UAM "Ad Astra" oraz BON. Mieliśmy możliwość doświadczyć po części tego, co odczuwają osoby niesłyszące, gdy nie mogą w zwyczajny sposób komunikować się z otoczeniem, jak widzą osoby niedowidzące z różnymi  wadami wzroku, jak się trudno przemieszczać osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wielu z nas po raz pierwszy dowiedziało się o zasadach savoir – vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Następnie zmierzyliśmy się z wyzwaniem do podjęcia wysiłku alpejskiej wspinaczki w życiu duchowym. Prowadząca  - mgr Katarzyna Wasiutyńska razem z uczestnikami podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: Czy każdy chrześcijanin musi być alpinistą?

 

Czytaj więcej: Niepełnosprawność i alpinizm w życiu duchowym, 15.04.2015

W dniu 27 marca 2015 roku w godzinach 9.00-12.00 uczniowie klas IIA, IIIA, IIIB udała się na zajęcia dla gimnazjalistów organizowane na Wydziale Chemii UAM przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Koordynatorem zajęć była  p. prof. UAM dr hab. Anna Gąsowska. Podczas sesji uczestnicy zobaczyli prezentacje projektów gimnazjalnych z dziedziny chemii oraz wysłuchali wykładów p. prof. UAM dr hab. Anny Gąsowskiej – „10 najważniejszych wynalazków ludzkości”, dr hab. Donaty Pluskota-Karwatka – „Dlaczego jesteśmy różni (DNA)”?

Opr. i fot.: mgr Damian Krawczyk

Czytaj więcej: Gimnazjaliści na Uniwersytecie..., 27.03.2015

Grupa uczniów z klasy przyrodniczej II LO: Ada, Cyprian, Zuzanna i Maciej   w dniu 20 marca spotkała się na zajęciach laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UAM w nowym gmachu przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Koordynatorem zajęć jest p. prof. UAM Anna Gąsowska a opiekunem grupy p. Damian Krawczyk.

Uczniowie zajmowali się różnymi metodami rozdziału mieszanin oraz wykonywali eksperymenty z działu sole nieorganiczne. Najlepsze wyniki uzyskali w kreowaniu „chemicznych ogrodów” – efekty na zdjęciach.

Opr. i fot.: mgr Damian Krawczyk

Czytaj więcej: Kreowanie „chemicznych ogrodów”, 20.03.2015

11 marca 2015 r. studentki  Wydziału Filologii Polskiej UAM we współpracy z Pracownią Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej przeprowadziły próbny egzamin maturalny z części ustnej języka polskiego. Badaniem zostali objęci uczniowie klas trzecich oraz klas drugich z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego. Projekt przygotowany przez Koło Żywych Metodyków Metoteka obejmował zapoznanie uczniów z nową formułą egzaminu maturalnego, która obowiązuje od tego roku szkolnego. Przygotowane zestawy pytań oraz kryteria oceny były zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czytaj więcej: Maturzyści przed życzliwą komisją..., 11.03.2015

fot. Magdalena Olek

Czytaj więcej: OKIEM FOTOREPORTERA...

VIII Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii odbył się 10. lutego 2015r. w naszej szkole. Jak co roku wzięli w nim udział szóstoklasiści. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM - prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, Redaktor Naczelny Katolickiego Radia EMAUS – ks. Maciej Karol Kubiak oraz Przełożona Prowincji Poznańskiej Sióstr Zmartwychwstanek – s. Ewa Maria Budnik CR.

Czytaj więcej: VIII Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii, 10.02.2015

Nauczyciele języka polskiego - dr Krzysztof  Koc i mgr Monika Koc w zespole pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Opolskiego,  Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dwóch firm badawczych PBS i SMG/KRC Poland Media S.A - uczestniczyli w projekcie badawczym Instytutu Badań Edukacyjnych: „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”. Badanie miało na celu wszechstronny opis nauczania języka polskiego w gimnazjum. Jest to część projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Czytaj więcej: Udział nauczycieli w projekcie Instytutu Badań Edukacyjnych, 2012 - 2015

Hej, za rok matura… chcieliby zaśpiewać nasi tegoroczni maturzyści, lecz niestety! Coraz bliżej, coraz bliżej, więc… szukamy pomocy. 30 stycznia 2015 roku gościła w naszej szkole pani prof. dr hab. Małgorzata Rybka z UAM zaproszona na lekcje języka polskiego klasy III liceum. W czasie zajęć zastanawialiśmy się, jak powstają stereotypy i jakie są ich rodzaje. Ciekawe przykłady wzbogaciły naszą wiedzę o funkcjonowaniu stereotypów w kulturze. Temat prelekcji Stereotyp – przekleństwo czy zbawienie? zainteresował licealistów, którzy chętnie odpowiadali na zadane pytania dotyczące omawianych przykładów. Pani profesor przywołała znaną myśl Ludwika Wittgensteina „granice mojego języka są granicami mojego świata”. Język zatem byłby swoistym warunkiem myślenia. Staje się jakby zwierciadłem myśli człowieka i zwierciadłem kultury. I choćby dlatego zagadnienia językowe warto omawiać na lekcjach języka polskiego.

Opr.: mgr Monika Koc

W dniu 4 czerwca 2014 r., z uczennicami  - Wiktorią i Urszulą udałyśmy się na wystawę końcoworoczną studentów Uniwersytetu Artystycznego. Byłyśmy bardzo zainteresowane wystawionymi pracami. Szczególnie podobały się nam pracownie tkaniny, malarstwa i projektowania unikatowych strojów. W pracowni bioniki studentki wydziałów architektury i krajobrazu szczegółowo opowiedziały nam o tematach zadań, wprost nawiązujących do otaczającej nas przyrody. Nie wszędzie zdążyłyśmy zajrzeć, nie wszystkie pracownie były otwarte - warto tu jeszcze wrócić...

fot. i tekst: mgr Justyna Góra

Czytaj więcej: Wystawa końcoworoczna na Uniwersytecie Artystycznym, 04.06.2014

Strona 3 z 5


 

2018braz

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3


 

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013