inf10  inf20

W dniu 23 czerwca 2015 r. odbył się w szkole Dzień Przedsiębiorczości dedykowany uczniom liceum oraz klas trzecich gimnazjum. W programie był wykład "Inwestowanie w dobra trwałe, rynek nieruchomości",  dra Łukasza Strączkowskiego oraz dr Anny Mazurczak - z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Młodzież miała okazję porozmawiać nt. prowadzenia własnej firmy i roli lidera, podczas spotkania warsztatowego, które poprowadzili w dwugłosie mgr Krzysztof Teklik i mgr Aleksandra Olkiewicz – Woźna. Uczniowie drugiej LO przeprowadzili grę edukacyjną „Postaw na milion”

Czytaj więcej: Dzień Przedsiębiorczości.., 23.06.2015

Z radością udostępniamy link do czasopisma Polonistyka Innowacje, gdzie sekretarzem redakcji jest, Krzysztof Koc - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Pracowni Innowacji Dydaktycznych UAM w Poznaniu; nauczyciel języka polskiego w naszym liceum i opiekun teatru Carpe Diem w gimnazjum; autor książki Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej (Poznań 2007) i współautor podręcznika akademickiego dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak (Poznań 2011), publikował m.in. w „Polonistyce”. Obecnie naukowo zajmuje się edukacyjną refleksją nad wielokultu­rowością i pamięcią (na podstawie reportaży).

W numerze znajdziemy rozważania na temat mechanizmów towarzyszących tworzeniu materiałów edukacyjnych (szkic Krzysztofa Koca) oraz ukonkretnienie tematu przykładami propozycji nauczycielskich Magdaleny Grzybek, która była także związana z naszą szkołą. Uczniowie pamiętają jej warsztaty o sztuce tworzenia komiksów - podczas 3. Finału Akademii Kultury i Sztuki.

7 maja 2015 r. w lekcji języka polskiego w klasie pierwszej A uczestniczyły jako obserwatorki studentki IV roku filologii polskiej, w ramach swoich śródrocznych praktyk. Nauczycielka - mgr Monika Koc, wykorzystała walory budynku szkoły do przedstawienia Sceny Balkonowej z Romea i Julii  W. Shakespeare'a. Za pomocą kart pracy zaangażowała wszystkich uczniów do współpracy. Wiosenna, słoneczna aura nadała wyjątkowego charakteru tej lekcji i z pewnością sprzyjała zapamiętaniu jej treści. Życzymy naszym praktykantkom wielu inspiracji!

opr. i fot.: s. IM

Czytaj więcej: Scena Balkonowa z Dramatu Romeo i Julia..., 7.05.2015

27 kwietnia 2015 r. reprezentacja zarówno gimnazjalistów jak i licealistów, pod opieką dr Kamili Torzewskiej-Nowak i mgra Macieja Topolewskiego uczestniczyła w wykładzie "Bajkowo, fantastycznie, romantycznie - o wybranych autorach niemieckiego romantyzmu i ich dziełach" - dr Ewy Greser organizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesującą formą zaangażowania  uczestników był quiz podsumowujący i sprawdzający wiadomości,  w którym Kajetan Andrzejczak zajął III miejsce a Wiktoria Wilińska II miejsce.

opr.: s. IM
fot.: dr Kamila Torzewska-Nowak

15 kwietnia 2015 r. 37 osobowa reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w XVIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Każdy z nas uzyskał certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Poczuć Niepełnosprawność” prowadzonych przez przedstawicieli ZSN UAM "Ad Astra" oraz BON. Mieliśmy możliwość doświadczyć po części tego, co odczuwają osoby niesłyszące, gdy nie mogą w zwyczajny sposób komunikować się z otoczeniem, jak widzą osoby niedowidzące z różnymi  wadami wzroku, jak się trudno przemieszczać osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wielu z nas po raz pierwszy dowiedziało się o zasadach savoir – vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Następnie zmierzyliśmy się z wyzwaniem do podjęcia wysiłku alpejskiej wspinaczki w życiu duchowym. Prowadząca  - mgr Katarzyna Wasiutyńska razem z uczestnikami podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: Czy każdy chrześcijanin musi być alpinistą?

 

Czytaj więcej: Niepełnosprawność i alpinizm w życiu duchowym, 15.04.2015

W dniu 27 marca 2015 roku w godzinach 9.00-12.00 uczniowie klas IIA, IIIA, IIIB udała się na zajęcia dla gimnazjalistów organizowane na Wydziale Chemii UAM przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Koordynatorem zajęć była  p. prof. UAM dr hab. Anna Gąsowska. Podczas sesji uczestnicy zobaczyli prezentacje projektów gimnazjalnych z dziedziny chemii oraz wysłuchali wykładów p. prof. UAM dr hab. Anny Gąsowskiej – „10 najważniejszych wynalazków ludzkości”, dr hab. Donaty Pluskota-Karwatka – „Dlaczego jesteśmy różni (DNA)”?

Opr. i fot.: mgr Damian Krawczyk

Czytaj więcej: Gimnazjaliści na Uniwersytecie..., 27.03.2015

Grupa uczniów z klasy przyrodniczej II LO: Ada, Cyprian, Zuzanna i Maciej   w dniu 20 marca spotkała się na zajęciach laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UAM w nowym gmachu przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Koordynatorem zajęć jest p. prof. UAM Anna Gąsowska a opiekunem grupy p. Damian Krawczyk.

Uczniowie zajmowali się różnymi metodami rozdziału mieszanin oraz wykonywali eksperymenty z działu sole nieorganiczne. Najlepsze wyniki uzyskali w kreowaniu „chemicznych ogrodów” – efekty na zdjęciach.

Opr. i fot.: mgr Damian Krawczyk

Czytaj więcej: Kreowanie „chemicznych ogrodów”, 20.03.2015

11 marca 2015 r. studentki  Wydziału Filologii Polskiej UAM we współpracy z Pracownią Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej przeprowadziły próbny egzamin maturalny z części ustnej języka polskiego. Badaniem zostali objęci uczniowie klas trzecich oraz klas drugich z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego. Projekt przygotowany przez Koło Żywych Metodyków Metoteka obejmował zapoznanie uczniów z nową formułą egzaminu maturalnego, która obowiązuje od tego roku szkolnego. Przygotowane zestawy pytań oraz kryteria oceny były zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czytaj więcej: Maturzyści przed życzliwą komisją..., 11.03.2015

fot. Magdalena Olek

Czytaj więcej: OKIEM FOTOREPORTERA...

VIII Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii odbył się 10. lutego 2015r. w naszej szkole. Jak co roku wzięli w nim udział szóstoklasiści. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM - prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, Redaktor Naczelny Katolickiego Radia EMAUS – ks. Maciej Karol Kubiak oraz Przełożona Prowincji Poznańskiej Sióstr Zmartwychwstanek – s. Ewa Maria Budnik CR.

Czytaj więcej: VIII Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii, 10.02.2015

Strona 3 z 5

 

Synergia logo 3

2023 1

KALEN

 

pomoc pan1

banerzdalnaUE pion

PROMOCJA 2
 


 

1 2021
 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013